Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaf een overzicht van de geplande werken in Wetteren in haar antwoorden op de schriftelijke vragen hierover van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V):

N42 – Bouw carpoolparking

Het doel van dit project is om aan beide kanten van het op- en afrittencomplex Wetteren een tijdelijke carpoolparking op de N42 aan te leggen. Er wordt gestreefd naar uitvoering in de loop van 2022. 

Aan de kant Zottegem wordt nu al langsheen de N42 spontaan aan carpooling gedaan. De tijdelijke parking zal aangelegd worden langsheen de winkelzone met o.a. de Krëfel, op een restperceel van de Vlaamse overheid. Op deze manier zal de overlast voor de omwonenden in de Schoolstraat verholpen worden. Dit gebeurt in afwachting van de aanleg van een definitieve en grotere carpoolparking die vervat zit in het project van de heraanleg van de N42.

Volgens een intern onderzoek is ten noorden van de E40 (kant Wetteren) eveneens nood aan carpoolen. Op het terrein van de Vlaamse overheid, net voorbij de dienstenzone zal ook een tijdelijke carpoolparking ingericht worden.

 Per locatie zullen vermoedelijk ongeveer 60 (noordelijk) en 40 (zuidelijk) parkeerplaatsen voorzien kunnen worden voor personenwagens.

In de omgeving wordt druk gebruik gemaakt van de aanwezige parkeergelegenheid om te carpoolen. Met dit project wil AWV het carpoolen verder promoten. Elke auto op de carpoolparking is er één minder in de file op de autosnelweg. 

Stijn De Roo: “Het is positief dat het AWV – o.a. met dit project -  het carpoolen promoot. Uiteraard blijf ik dit dossier, evenals de andere Wetterse dossiers, verder opvolgen.”

 N416/417 – Herinrichting Zuidlaan

De herinrichting van de N417/N416 omvat een volledige heraanleg (rijweg, fietspaden, voetpaden, riolering, spoorwegbrug) van de doortocht tussen de N462 en de Warandelaan.

Het voorontwerp werd op de projectstuurgroep van december 2020 goedgekeurd. De aanbestedingsbundel en de aanvraag van de omgevingsvergunning worden momenteel voorbereid.

Stijn De Roo: “Hopelijk kennen de volgende stappen een vlot verloop zodat de werken snel kunnen aangevat worden.”

 N462 – Fietspadenproject in Westrem en uitvoering van openbare verlichting bij fietspadenproject

Het project kadert in de herinrichting van de gewestweg N462 tussen het kruispunt met de N9 Brusselsesteenweg en de grens met Sint-Lievens-Houtem. Binnen de herinrichting worden fietspaden aangelegd en is nieuwe riolering en een nieuw wegdek voorzien. 

De uitvoering van de werken zelf kan ten vroegste in 2022 aanvangen. De voorbereidende werken ( bouwrijp maken + verplaatsen van nutsleidingen) is voorzien om uit te voeren in het najaar van 2021.

Binnen het project wordt ook nieuwe verlichting voorzien. De nutsleidingen van de verlichting worden ondergronds gebracht en er worden nieuwe palen en armaturen geplaatst.

De nieuwe verlichting is in afstemming met de uitvoering van de wegenwerken. Dus dit is ten vroegste voorzien voor najaar 2022.

Stijn De Roo: “De plannen zijn veelbelovend. De realisatie zal nog even op zich laten wachten…”