De Evergemsesteenweg zal volledig worden vernieuwd. Onze stad en FARYS hebben ontwerpplannen klaar voor de heraanleg, met bijzondere aandacht voor de uitbouw van veilige fietsinfrastructuur. Ook het kruispunt van de Vierweegse wordt volledig heraangelegd.

Ik vroeg aan de bevoegde schepen wat de stand van zaken is van dit dossier, wat het uitgetrokken budget is en hoe deze werken afgestemd op de andere werven in de buurt in de komende jaren.

Schepen Watteeuw antwoordde:

“Het ontwerp is, op een paar details na, afgewerkt. Om dit dossier te kunnen realiseren is grondverwerving noodzakelijk bij een 50tal verschillende percelen. De meeste onderhandelingen lopen momenteel vlot, we hopen tegen eind oktober alle akkoorden te kunnen bekomen. Uiteraard hopen we dat alle aangelanden het nut van deze werken zien.

Voor de timing zijn we sterk afhankelijk van enerzijds de grondverwerving en anderzijds de timing van de nutsmaatschappijen die pas van start kunnen gaan van zodra de gronden verworven zijn. Volgens de huidige planning is de start van de wegenis- en rioleringswerken voorzien eind 2021.

De raming voorziet 2.941.543,05 euro waarvan 2.229.102,50 euro ten laste van TMVW/FARYS en 712.440,55 euro ten laste van de stad Gent. Het deel ten laste van de stad Gent is deels gesubsidieerd door het fietsfondsdossier.

We zijn ons bewust van het feit dat er nog andere werken met een grote impact gepland staan in de buurt. Voor het project Meulestedebrug is al concreet bekeken op welke manier de faseringen op elkaar kunnen worden afgestemd. Voor het project R4WO volgt deze afstemming van zodra meer info gekend is over de timing.”

Ik blijf dit dossier verder opvolgen. In het bijzonder de afstemming met de (vele) ander werven in de buurt de komende jaren.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.