Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt op de goedkeuring van het ontwerpplan, de indiening van de omgevingsvergunning en de voorbereiding van het aanbestedingsdossier in 2022. Aangezien de Drongensesteenweg een grote invalsweg is, zal het ook nodig zijn de timing en de fasering van de werken af te stemmen op eventuele andere werken in de omgeving. Als deze stappen doorlopen zijn, zal beter kunnen worden ingeschat hoe de timing, fasering en hinder van de werken aan de Drongensesteenweg er uit zal zien. In het geïnvesteerd investeringsprogramma 2022 is voor dit project 1.200.000 euro voorzien.

Het project kadert binnen de doorstroming van het openbaar vervoer. Er wordt op de N466 een busbaan aangelegd van de R4 tot de R40, dus enkel in de richting van Gent. Hiervoor wordt de parkeerstrook ingenomen. De middenberm met bomen wordt gespaard.

De bushaltes langsheen het traject worden verhoogd voor een verbeterde toegankelijkheid. Tegelijk worden de fietspaden breder en veiliger gemaakt. De fietspaden worden verbreed van de bestaande 135 of 145 cm tot 175 cm en aanliggend verhoogd met tussenstrook van 50 cm t.o.v. de busstrook aangelegd.

Stijn De Roo: “Het wordt nog even wachten op de heringerichte Drongensesteenweg. Met de goedkeuring van het ontwerpplan, de indiening van de omgevingsvergunning en de voorbereiding van het aanbestedingsdossier in 2022 wordt alvast het startschot gegeven voor de herinrichting van deze belangrijke toegangsweg naar Gent waarbij ook de fietsers niet vergeten worden.

Het is positief dat de werken zullen afgestemd worden op andere werken in de omgeving.”