In de Tijd van 26 januari 2021 gingen Luc Van den Hove en Mieke De Ketelaere dieper in op de positie van Vlaanderen en Europa in de globale AI-tech race. Op het einde raadden ze de volgende keuzes aan het beleid aan: “Je moet investeren in waarin je al sterk bent. Vlaanderen heeft een heel sterke biotechsector, laat ons dan de link leggen tussen nanotechnologie en de biotech. Laat ons de nieuwe sensoren en diagnosticatools die we kunnen ontwikkelen voor de gezondheidssector combineren met AI die sterk scoort voor privacy en databeheer. Het is politiek niet gemakkelijk keuzes te maken, maar ik denk dat het belangrijk is dat met visie wordt geïnvesteerd in de sterktes. Dat geldt voor Vlaanderen, maar ook voor Europa. Dat zal de enige manier zijn om ons sterk te positioneren in de globale innovatiewedloop.’ […]”

Deze aanbevelingen sluiten nauw aan bij het Vlaamse beleidsplan artificiële intelligentie van de Vlaamse regering (22 maart 2019). De invulling van het eerste luik van dat beleidsplan – het top strategisch basisonderzoek – werd via een besluit van de Vlaamse regering op 28 juni 2019 goedgekeurd. Daarin werden vier uitdagingen (‘challenges’) en toepassingen (‘use-cases’) geïdentificeerd.

Volgens het beleidsplan zouden de onderzoeksprogramma’s jaarlijks herzien worden via een viertal evaluatiemechanismen. Ook de Europese Commissie heeft een AI-strategie aangenomen waarbij in april 2018  o.a. een gecoördineerd plan om AI-strategieën en ontwikkelingen te stimuleren in de lidstaten. De evaluatie van dat plan zou ook in het eerste kwart van 2021 beschikbaar moeten zijn.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) hierover in de commissievergadering van het Vlaams parlement antwoordde Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V): “Het Vlaamse onderzoeksprogramma rond artificiële intelligentie heeft na 1 jaar tot een aantal concrete resultaten geleid. Het gaat onder meer over computerbeelden van longen om de triage van coronapatiënten efficiënter te laten verlopen en de druk te verminderen op de intensieve afdelingen in ziekenhuizen. Het resultaat van dit onderzoek wordt nu dagelijks door dokters wereldwijd gebruikt.

Sinds vorig jaar kent Vlaanderen 12 miljoen euro per jaar toe voor onderzoek rond artificiële intelligentie. Meer dan 100 doctoraatsstudenten en onderzoekers doen binnen dat programma aan onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe kennis en wetenschappelijke doorbraken op het vlak van AI.

Het Vlaamse programma komt stilaan op kruissnelheid en is er ook internationale waardering.  Artificiële intelligentie biedt enorme mogelijkheden voor ons dagelijks leven, voor gezondheidszorg maar ook op de arbeidsmarkt. Met artificiële intelligentie en innovatie kunnen wetenschappelijke doorbraken gebeuren, kunnen jobs versterkt worden en kunnen ook in de industrie belangrijke evoluties doorbreken."

Minister Crevits wijst niet alleen op het project rond computerbeelden voor de triage van coronapatiënten. Er zijn bijvoorbeeld ook projecten rond de effecten van COVID-19 op MS-patiënten, de vroege detectie van epileptische aanvallen en het gebruik van slimme data voor de windmolenparken op de Noordzee.

De Roo besluit: “Er zijn heel wat initiatieven lopende. Vlaanderen heeft een aantal technieken en een aantal bedrijven en spin-offs die sterk inzetten op artificiële intelligentie. We moeten de goede voorbeelden in de kijker blijven zetten. Het is een heel snel innoverend en wisselend thema waarop we moeten blijven inzetten en waarbij ook de Europese ondersteuningsmechanismen belangrijk zijn. Hopelijk kan Vlaanderen op dit vlak ook in de toekomst inspirerend zijn voor andere regio’s in de wereld!”

Hier vindt u het volledige verslag van mijn vraag om uitleg:  https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1470637/verslag/1475678

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.