In haar beleidsnota “Facility Management 2020-2025” van 25 mei 2021 stelt de schepen dat Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie wil opnemen op het gebied van duurzame aankopen en efficiënte inzet van middelen. Naar aanleiding hiervan heeft Stijn De Roo nagevraagd hoeveel budget de Stad Gent jaarlijks aan overheidsaankopen besteedt en welk aandeel van de aankopen die verlopen via de dienst Aankoop en Logistiek vandaag verlopen met een duurzaamheidsafweging.

 

Tussen 2016 en 2020 heeft de stad gemiddeld € 141.355.853 besteed aan aankopen voor leveringen en diensten. De afdeling aankoop behandelt in totaal ongeveer een 220 tal raamovereenkomsten voor leveringen en diensten waarvan door alle departementen aan de stad kan afgenomen worden en waarvan ook verschillende partners van de stad, bv brandweer, WoninGent,…afnemen.

 

Bij elke aankoop voor leveringen en diensten die de Afdeling aankoop begeleidt wordt een duurzaamheidsreflex gemaakt. Een aantal keren per jaar wordt de lijst met raamovereenkomsten voorgelegd aan de verschillende beleidsdiensten die dan kunnen aanduiden voor welke dossiers de afstemming met de beleidsdienst dient te gebeuren. De afstemming heeft betrekking op welke beleidsdoelstellingen/duurzaamheidsdoelstellingen worden opgenomen in het dossier. Dit gaat over ambities op lokaal vlak, sociaal vlak, fair trade, milieu, circulair,…

 

Vanuit de afdeling aankoop is er momenteel onvoldoende zicht op de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die door andere departementen worden gevoerd, maar er zijn ongetwijfeld dossiers waarin de duurzaamheidsafweging wordt meegenomen.