Het Sint-Vincentiusplein aan de nieuwbouw van AZ Sint-Lucas oogt op vandaag kaal en grijs. Het ziekenhuis heeft, in nauw overleg met de Stad, grote inspanningen gedaan om de uitbreiding van haar gebouwen daar groen, doorwaadbaar en architecturaal aantrekkelijk te maken, maar het voorliggende plein doet daar nog afbreuk aan. Er liggen zonder twijfel ook kansen voor bijkomende ontharding.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde daarom volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Welke plannen zijn er om het Sint-Vincentiusplein kwalitatiever in te richten?
  2. Op welke termijn zullen die worden uitgevoerd?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het Sint-Vincentiusplein en de ruimere omgeving rond de nieuwbouw AZ Sint-Lucas heeft inderdaad nog veel potentieel wat betreft ontharding en klimaatadaptatie. Deze omgeving is vervat in de uitgestrektere cluster Groenebriel. Uiteraard zal die in de toekomst een gefaseerde uitvoering krijgen of zelfs opsplitsing in deelprojecten.

Binnen dit project zijn er heel wat uitdagingen: naast het potentieel voor vergroening en klimaatadaptatie, kan ook de kwaliteit van de verharding, de leefkwaliteit en beleving rond de campus sterk verbeteren. Voor de bovenbouw aangepakt wordt, dient de riolering voor vuilwaterafvoer en de regenwaterafvoer vernieuwd te worden.

Binnen de huidige legislatuur zijn er geen middelen voorzien om dit dossier effectief op te starten (ook niet voor de aanstelling van een studiebureau). Dit project zal door de diensten mee genomen worden in de opmaak van de meerjarenplanning voor volgende legislatuur."