Om een voertuig te laten (her)keuren, moet het voor keuring worden aangeboden in een erkend keuringscentrum. De eigenaar of gebruiker van het voertuig kiest zelf het keuringscentrum, de dag en het tijdstip waarop die het voertuig laat keuren.

Wie het voertuig niet tijdig laat keuren, wordt een supplement aangerekend wegens laattijdige aanbieding. Dit supplement stijgt per maand laattijdigheid.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) hierover antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld): “Vóór de Covid-19-pandemie schommelde het percentage laattijdigheid tussen 16% en 21% en vorig jaar was dit tussen 17% en 27%. Bij de keurings-instellingen die volledig inzetten op het afsprakensysteem werd al vastgesteld dat het percentage laattijdigheid is toegenomen. Die keuringsinstellingen voorzien vaste tijdsloten in het afsprakensysteem en de mogelijkheid om - in geval er geen online afspraak meer mogelijk is - om naar het callcenter te bellen. Klanten die dit niet weten boeken online een afspraak die na de uiterste geldigheidsdatum van het keuringsbewijs valt en betalen een toeslag wegens laattijdigheid.

De keuringsinstellingen zijn al bezig om de gereserveerde online vaste tijdsloten te vergroten, daar waar nodig een hybride aanpak te hanteren en de klanten de mogelijkheid te bieden om zonder afspraak voor te rijden, de procedure om telefonisch een afspraak te maken goed zichtbaar te maken en de bereikbaarheid van de call centra te vergroten. Deze acties zullen een positieve impact hebben op het aantal laattijdige aanbiedingen.

Om het percentage laattijdigheid verder terug te dringen zullen dit jaar twee projecten van start gaan nl. de groene uitnodigingskaart minstens 1 week eerder opsturen en ook de ontwikkeling van een APP via het burgerprofiel om klanten toe te laten tijdig een afspraak te maken.

Er wordt via verschillende manier opgeroepen om niet te wachten tot de ontvangst van de groene herinneringskaart om naar de keuring te gaan. Een afspraak maken kan al twee maanden voor het verstrijken van het keuringsbewijs.”

Stijn De Roo: “De klantvriendelijkheid van de keuringscentra voor voertuigen moet dringend omhoog. De herkeuring heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid en op het milieu, maar het huidige systeem draagt hier niet toe bij. Er zijn te weinig vrije tijdssloten om een afspraak te kunnen maken en de wachtrijen bij het callcenter zijn groot.

Ik juich toe dat de gereserveerde online vaste tijdsloten vergroot worden, de klanten opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om zonder afspraak voor te rijden, de procedure om telefonisch een afspraak te maken beter zichtbaar wordt gemaakt en de bereikbaarheid van de callcentra - die vaak te wensen overlaat - wordt vergroot.

Dat de groene uitnodigingskaart minstens 1 week vroeger zal opgestuurd worden en dat een app via het burgerprofiel zal ontwikkeld worden om tijdig een afspraak te maken, zullen allicht ook het percentage laattijdigheid terugdringen.

Misschien kan ook een sensibiliseringsactie op touw gezet worden om kenbaar te maken dat al een afspraak kan gemaakt worden twee maanden voor het verstrijken van het keuringsbewijs.”