Volvo Cars wil tegen 2030 alleen nog elektrische wagens maken.

Binnen enkele jaren zal Volvo zijn eigen cellen produceren in samenwerking met Northvolt. Zulke cellen maken, vraagt grote investeringen die gemakkelijk in de miljarden lopen. Volgens Geert Bruyneel, het hoofd van de productie voor de hele Volvo Group, komt die fabriek het best dicht bij de assemblagefabriek te liggen en gaat de keuze van de fabriek wellicht tussen de terreinen dichtbij de hoofdfabriek in Göteborg en de grote assemblagefabriek in Gent.

Om Volvo te overtuigen om voor Gent te kiezen, bracht minister-president, Jan Jambon (N-VA) een tweedaags bezoek in Zweden, onder andere ook in aanwezigheid van de CEO van North Sea Port, om de belangrijkste bedrijven met vestigingen in België te bezoeken, waaronder ook de Volvo-CEO, die de plannen rond hernieuwbare energie in Vlaanderen te horen kreeg.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg de minister-president over de resultaten van zijn bezoek aan Zweden en de kans dat Volvo Gent als locatie kiest voor zijn batterijfabriek.

De minister antwoordde dat zijn bezoek voortbouwde op het goed voorbereidend werk van Flanders Investment & Trade (FIT) en North Sea Port, de haven van Gent en Terneuzen, waardoor Vlaanderen op de finale shortlist is beland. Tijdens zijn zending naar Zweden heeft de minister-president de objectieve sterktes en troeven van Vlaanderen, Gent en de specifieke locatie benadrukt tegenover het management van Volvo, zoals logistiek en infrastructuur, personeel en groene energie.

Tijdens het gesprek werd meegedeeld dat Gent op de shortlist terechtkomt met drie andere potentiële sites, allemaal gelegen in Zweden, en met Göteborg als sterkste concurrent. Algemeen wordt aangenomen dat Göteborg en Gent de sterkste kandidaten zijn, mede wegens de nabijheid van de Volvofabriek in de beide steden.

De aanwezigheid van voldoende lokale groene energie blijft echter een uitdaging. Bovendien heeft Göteborg een subjectief thuisvoordeel, temeer omdat de partner Northvolt, met hoofdkantoor in Stockholm, ook van Zweedse origine is. Het is erg moeilijk in te schatten in welke mate dit zal meespelen bij de uiteindelijke beslissing.

Het is nu wachten op de concrete reactie van Volvo/Northvolt om een beter zicht te krijgen op de verbeterpunten. FIT zal dit dossier verder opvolgen en advies en ondersteuning bieden bij het uitwerken van de businesscase van de investeerder.

De finale beslissing zou normaal gezien begin volgend jaar worden genomen.

Er wordt in dit dossier samengewerkt met de federale en de lokale overheid.

Gezien het belang van de aanwezigheid van voldoende groene energie, verschaft de federale overheid inzicht in het huidige en toekomstige potentieel, waaronder de uitbreiding van het offshore windenergiepark in de Noordzee.

Op lokaal vlak zijn de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen betrokken. Zij focussen zich vooral op de aantrekkelijkheid van de stad en de regio als aangename plek om te wonen en te werken. Ook North Sea Port met CEO Daan Schalck is zeer nauw betrokken.

Stijn De Roo: “Gent en de regio daarrond beschikken over heel wat sterke troeven, zoals onder andere de technische profielen die in het Gentse voorhanden zijn.

Een goede samenwerking met de federale overheid en met de offshore windparken is belangrijk.  Zodra die offshore windparken er staan, zal er ook moeten geïnvesteerd worden in elektriciteitsinfrastructuur van onze hernieuwbare energie.

Het is uitkijken naar de beslissing van VOLVO.”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg aan de minister vindt u hier.