Naar aanleiding van de recente afsluiting van de Wiedauwkaaibrug, ondervroeg ik schepen Watteeuw. 

SV 00495 - Stijn De Roo - Brug Wiedauwkaai

 Wie van de Wiedauwkaai naar de Terneuzenlaan moet (of omgekeerd), kent het padje naast de treinsporen maar al te goed. Voor de dagelijkse passanten is het namelijk de enige manier om het water over te steken zonder honderden meters te moeten omrijden langs de Tolpoort. Sinds kort heeft de stad Gent enkele verkeersborden geplaatst die aangeven dat het verboden is om al fietsend het padje over te steken. Dit padje wordt echter gebruikt door heel wat fietsers, jong en oud en is een veilige oplossing om gevaarlijke kruispunten in Gent te mijden.

 

  1. Wat is de reden dat er maar één zijde van de brug mag gebruikt worden door voetgangers?
  2. Wat is de reden dat er geen fietsers gebruik mogen maken van het padje?
  3. Welke duurzame en veilige oplossing kan gevonden worden zodat fietsers niet dienen af te stappen en geen stuk moeten omrijden?

 

 

 

SV 00495  - Antwoord Filip Watteeuw -  Brug Wiedauwkaai

 

Geachte heer De Roo,

Dat er recent nieuwe bebording werd geplaatst door de stad klopt niet. Infrabel is wegbeheerder van de brug en bepaalt dus welke weggebruiker er gebruik kan maken van de brug. Het is dus Infrabel dat instaat voor de bebording. Deze bebording is trouwens ook niet nieuw, maar staat er al lange tijd.

Met de bebording die vandaag aanwezig is, zijn fietsers niet toegelaten en zijn voetgangers verplicht om gebruik te maken van de noordelijke zijde om van de Terneuzenlaan naar de Wiedauwkaai te wandelen, en van de zuidelijke zijde voor de tegengestelde richting.

Als stad hebben we in het verleden echter al meermaals aan Infrabel gevraagd om fietsers toch toe te laten op de brug met als belangrijkste argument dat de alternatieven (via Wiedauwkaai naar de Tolhuisbrug-Tolpoort-Voormuide of Meulestedebrug) voor fietsers niet enkel een grote omweg betekenen, maar bovendien ook veel minder veilig zijn. Het feit dat de brug aan weerszijden erg smal is voor voetgangers en fietsers, weegt hier niet tegen op. Het instellen van enkelrichtingsverkeer zorgt er namelijk voor dat weggebruikers elkaar niet moeten kruisen. Bovendien is het niet mogelijk om hier snel te fietsen.

De stad zal opnieuw aan tafel gaan zitten met Infrabel om te vragen de signalisatie op korte termijn aan te passen zodat fietsers toch gebruik mogen maken van de brug. Dit is belangrijk en behoorlijk dringend als minder hinder -maatregel omdat de verbinding zou moeten kunnen gebruikt worden als veilige fietsroute tijdens de vele wegenwerken die er in deze buurt gepland staan. Daarnaast werkt de stad al voor het politie-optreden samen met verschillende partners om de mogelijkheden te onderzoeken om parallel aan de bestaande brug een nieuwe fiets -en voetgangersbrug te bouwen als cruciale verbinding van het Westerringspoor, een fietsroute op fietssnelwegniveau. Deze gesprekken zullen worden verdergezet, al belooft het geen evidente oefening te worden om de brug ruimtelijk ingeplant te krijgen, rekening houdende met o.m. de vereiste doorvaarhoogte, het beschermd karakter van de Wiedauwbrug en de inpassing van de aanloophellingen van de brug richting Wiedauwkaai en Terneuzenlaan.

Met vriendelijke groeten

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

“De Wiedauwkaaibrug is voor heel wat fietser - jong én oud - een veilige oplossing om gevaarlijke kruispunten in Gent te vermijden. Er was een jarenlang gedoogbeleid, maar nu is de tijd gekomen om de wettelijke situatie aan te passen aan de realiteit. CD&V Gent vraagt daarom om fietsers toe te laten op de brug en de verbodsborden weg te nemen” zegt De Roo. “Al fietsend neem je bovendien minder plaats in dan wanneer je wandelt met de fiets aan de hand.”