De plannen voor nieuwe skate-infrastructuur in Mariakerke en een kunstwerk onder de brug aan de Trekweg worden concreet. Er komt geen nieuwe skateramp onder de brug, maar wel aan Claeys-Bouüaert. De voorziene gedoogzone voor graffiti zal vervangen worden door een kunstwerk. Dat vernam Stijn De Roo, fractievoorzitter voor CD&V, uit vragen die hij stelde aan de bevoegde schepenen. 

Onder de brug aan de Trekweg in Mariakerke stond al enige tijd een skateramp, geplaatst door de Jeugddienst van Stad Gent. De ramp moest omwille van veiligheidsoverwegingen vanaf maart 2020 tijdelijk wijken voor renovatiewerken die door de Vlaamse Waterweg werden uitgevoerd aan de brug. Om de skaters niet in de kou te laten staan, koos het stadsbestuur voor een tijdelijke verhuis van de ramp naar de Meubelfabriek, die nog een invulling zocht.

Uit cijfers bleek dat de locatie een schot in de roos was. Op woensdagmiddag en zaterdag konden er zo’n dertig à veertig skaters gevonden worden in de Meubelfabriek.  Door de populariteit van de locatie opteerde de Stad ervoor om de ramp op deze locatie definitief te behouden. Het was dan ook lang onduidelijk of er skateramp zou terugkeren naar Mariakerke.

Eerst moest zich een werkgroep buigen over een breder kader rond skate-infrastructuur, zoals op welke plaatsen sport en samenleven/wonen samen hand in had gaan. Ondertussen werd de visie onder schepen Bracke (Open VLD), bevoegd voor Sport, opgemaakt. Ze hanteert het principe dat beginnende sporters vlakbij hun woning kunnen sporten (breed toegankelijk) en dat er- naarmate het niveau stijgt, specifiekere en verder van huis gelegen plekken zijn (zoals bv Blaarmeersen).

De oorspronkelijke locatie onder de brug aan de Trekweg had echter enkele nadelen, waaronder ruimte en geluidshinder voor de buurt. Na onderzoek van de Sportdienst bleek het domein aan Claeys Bouüaert een ruimere en meer gepaste locatie te zijn dan de eerder benepen locatie aan de Trekweg.

Er wordt gekozen voor een skateramp: aangezien de ondergrond deels uit asfalt en deels uit halfverharding met betongrasdallen bestaat, is een aanloopzone hierdoor niet mogelijk, waardoor een skateramp het meest aangewezen is. Als veiligheidszone voor de ramp zal er bijkomend geïnvesteerd worden in 2 prefab ondergrond-elementen.

Stijn De Roo: "Met de verplaatsing van de vorige skateramp naar de Meubelfabriek bleef Mariakerke met een wrang gevoel zitten". De nood aan infrastructuur voor skaters is er hoog en deze deelgemeente verdient ook de nodige toestellen voor beginners. Zo kunnen ze dichtbij huis de eerste skills leren. Dat de skateramp naar Claeys-Bouüaert komt, juichen wij toe!"

Schepen Souguir laat weten dat het wel de bedoeling blijft om aan de slag te gaan met street art aan de brugpijler van de Trekweg. De besprekingen hierover met De Vlaamse Waterweg, als eigenaar, zijn momenteel lopende. Op deze locatie zal de stad niet kiezen voor een nieuwe gedoogzone of graffitimuur waarop vrij kan geschilderd worden, maar voor de realisatie van een kunstwerk.

De selectie van de kunstenaar zal zorgvuldig moeten gemaakt worden, gezien de eisen van De Vlaamse Waterweg inzake plaats, kleur en soort verf. Er wordt gezocht naar iemand met de nodige skills én bereid is om onder de gegeven omstandigheden een kwalitatieve mural te creëren. De concretisering van dit project staat gepland voor de tweede jaarhelft van 2022.

Stijn De Roo (CD&V): "De geplande street art kan een alternatieve culturele invulling zijn na het verdwijnen van de "Yellow Submarine", het kunstwerk uit 2006 dat werd afgebroken in april en een felgele zit- en speelbank tussen de pilaren onder de brug vormde. Er blijft wel nood aan gedoogzones voor graffitikunstenaars, na de afbraak van de betoncentrale aan de Oude Dokken."