Na een geslaagd proefproject in Ledeberg kunnen nu ook 65-plussers in Gentbrugge, Oud-Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek een gratis gele doos ophalen. Die doos - die je bewaart in de koelkast - zorgt ervoor dat hulpverleners snel de nodige medische informatie vinden. In totaal gingen er 30% van de 65+’ers in op dit aanbod. De bedoeling is om dit project verder uit te rollen over heel Gent. Dit blijkt uit gegevens die fractievoorzitter Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen Coddens.

Het proefproject in Ledeberg heeft 1514 65-plussers bereikt. Op het ogenblik van het aflopen van het proefproject waren dit er 857, nadien zijn er 657 65-plussers bijkomend ingestapt. Met de uitbreiding naar Oud-Gentbrugge, Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek komen daar nog eens 959 personen bij. In totaal gaat het over een verdeling van 1039 dozen in de 4 wijken samen. 

Ondertussen zijn er ook al plannen om dit project uit te breiden over het hele grondgebied van Gent. Begin oktober 2021 komt er een bijkomende bevraging van de partners in het project, o.a. de bestaande verdeelpunten zoals apothekers. Deze evaluatie zal dienen om de verdere uitrol van het project te concretiseren. De lancering in de overige 21 wijken is in het voorjaar van 2022 voorzien. Tegen uiterlijk 2024 zullen alle Gentse 65-plussers de kans krijgen om gratis een gele doos af te halen. 

“De gratis gele dozen zijn een schitterend initiatief. Ze bieden de hulpverleners snel de juiste informatie betreffende de persoons-, contact- en medische gegevens, bijvoorbeeld wanneer de ouderen in nood zijn. Zo wordt er geen cruciale tijd verspild. Ik hoop dat nóg meer ouderen gebruik maken van dit aanbod. Ik ben ook tevreden dat de uitrol naar de rest van onze stad is voorzien.”, aldus De Roo.