Het personeel van de stad Gent maakt voor dienstverplaatsingen alsmaar meer gebruik van deelwagens. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). Autodelen wordt als oplossing gezien om tekorten in eigen pools te ondervangen. Toch is er volgens De Roo nog werk aan de winkel: er kunnen méér elektrische kilometers worden gereden.

Gent behoort tot de koplopers in autodelen. In 2020 stelde de stad het ‘Autodeelplan 2025’ voor, waarmee ze tegen 2025 wil evolueren naar 25.000 autodelers. Het stadsbestuur wil zelf ook een voorbeeldrol vervullen op het vlak van autodelen. Dat wil ze doen door gebruik te maken van deelauto’s voor dienstverplaatsingen en door dienstauto's in een autodeelsysteem onder te brengen.

De eerste doelstelling lijkt alvast te slagen: uit cijfers die De Roo opvroeg blijkt dat het aantal dienstverplaatsingen met deelauto’s op drie jaar tijd stijgt. Zo is het aantal ritten met Cambio-deelwagens in 2022 verdubbeld ten opzichte van 2020 (van 1.251 naar 2.361). Voor het elektrische Partago gaat het over 156 ritten in 2022. De elektrische deelwagens van Battmobiel werden nog niet gebruikt.

Het onderbrengen van de eigen dienstvoertuigen in een autodeelsysteem is echter stopgezet in mei 2021. Een evaluatie toonde aan dat de dienstwagens van de stad en de toegankelijkheid van de stadssites zich hier - zonder grote investeringen en/of zonder parkeerplaatsen op de openbare weg – niet toe lenen. De stad onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheid om bij de volgende aanbesteding te werken met een “dynamisch aankoopsysteem”. Daarnaast blijft de stad in 2023 het aantal dienstwagens en -fietsen afbouwen ten voordele van poolgebruik en autodelen.

Stijn De Roo: “Dat er voor verdere verplaatsingen méér gebruik wordt gemaakt van deelwagens, is toe te juichen. Als we echt pionier willen blijven, dan is er wel nog een uitdaging om het elektrisch aandeel verder op te krikken.

Ik hoop dat we ook de dienstwagens van de stad alsnog kunnen inzetten als deelwagen. Andere steden tonen dat het kan. Ik reken erop dat de stad dit mogelijk maakt bij de volgende aanbesteding."

TABEL 1: Aantal dienstritten per autodeelmerk

 

2020

2021

2022

CAMBIO

1179

1251

2361

PARTAGO

-

25

156

BATTMOBIEL

-

0

0

TABEL 2: Aantal kilometers voor dienstritten per autodeelmerk

 

2020

2021

2022

CAMBIO

27.564

29.590

50.826

PARTAGO

-

2.122

6.950

BATTMOBIEL

-

0

0