In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) van december 2021 staan een aantal zeer specifieke voorstellen die moeten leiden tot eenvoudigere procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Jo Brouns (cd&v) naar de administratieve vereenvoudiging in het beleidsdomein Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie,  namelijk naar het voorstel ‘KMO-portefeuille’: “De aanvraag van een subsidie in het kader van de KMO-portefeuille gebeurt in 3 stappen: 1) aanvraag bij VLAIO, 2) de betaling aan Sodexo (voor het niet gesubsidieerd gedeelte), en 3) enkele dagen of weken later moet op de website van VLAIO manueel de opdracht gegeven worden om het volledige bedrag aan de leverancier te doen betalen. Die laatste stap wordt soms uit het oog verloren omdat ze pas veel later moet gedaan worden, met verlies van de subsidie tot gevolg. Voorstel: kan stap 3 niet automatisch gebeuren?”

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat het ingeven van de betaalopdracht geen onnodige administratieve belasting is maar een noodzakelijke stap voor de goede werking van de kmo-portefeuille. Ik ga dus niet akkoord met het voorstel van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s.

De procedure zoals beschreven in het advies is correct. Een kmo vraagt de subsidie aan op basis van de inschrijving voor een opleiding of op basis van een overeenkomst voor een adviesprestatie en stort dan de eigen bijdrage volgens de instructies die zij krijgt bij de steunaanvraag. Van zodra het eigen aandeel tijdig gestort is, kan de factuur betaald worden via het betaalplatform van de kmo-portefeuille zodat de subsidie kan worden toegevoegd. Indien nodig, bijvoorbeeld bij een langere adviesopdracht, kan de dienstverlener er ook voor kiezen om in meerdere keren te factureren. De kmo zal dan meerdere betaalopdrachten geven via de kmo-portefeuille.

Het is noodzakelijk dat de kmo zelf de factuur betaalt of er desgevallend voor kan kiezen om niet te betalen. Er zijn verscheidende redenen denkbaar waarom een kmo de factuur toch niet wenst te betalen. Een kmo moet, net zoals het geval is in situaties zonder subsidie, de mogelijkheid hebben om een factuur te protesteren. Daarnaast komt het ook voor dat de opleiding of het advies omwille van overmacht niet zijn doorgegaan zoals voorzien. Een opleiding kan bijvoorbeeld geannuleerd worden of een adviesopdracht kan goedkoper uitvallen dan begroot. In die gevallen dient de steunaanvraag te worden stopgezet en moet de klant zijn eigen aandeel terugkrijgen. Bij een automatische betaling is dit niet mogelijk. 

Er zijn geen plannen om de procedure aan te passen.

De bestaande communicatie naar de kmo’s wordt verdergezet. Kmo’s worden maximaal geïnformeerd over het steunverleningsproces.

  1. Het volledige proces staat beschreven op de website.
  2. Na de storting van het eigen aandeel krijgen kmo’s de boodschap dat de subsidieaanvraag nog niet is afgelopen maar dat ze, na ontvangst van de factuur, nog de betaling moeten ingeven via de kmo-portefeuille.
  3. Deze informatie wordt ook nog eens automatische via mail verzonden naar elke kmo die een kmo-portefeuille aanvraagt.
  4. Dienstverleners worden maximaal gesensibiliseerd om kmo’s correct te informeren over het steunverleningsproces.