Door het grote succes van de Propere Pierkes in Gent, is het quotum bereikt en kan IVAGO sommige materialen pas in 2024 opnieuw aanvragen bij Mooimakers. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). IVAGO zal nu elders 300 afvalgrijpers bestellen om de logistieke achterstand op korte termijn te kunnen wegwerken.

Wie enkele weken geleden een online formulier invulde om een 'Proper Pierke' te worden, stootte op twee drempels die voor vertraging zorgden: er was een onderbevolking op de administratieve dienst en er was een materiaaltekort van de leverancier. Het leidde tot teleurgestelde reacties voor wie goede voornemens had om de buurt zwerfvuilvrij te maken.

IVAGO zorgt nu voor een dubbele oplossing, zodat iedereen vlot een Proper Pierke kan worden. Er werden twee IVAGO-medewerkers van de dienst Communicatie opgeleid om in uitzonderlijke omstandigheden de dienst Bedrijfsafval te ondersteunen bij de afhandeling van alle aanvragen om Proper Pierke te worden.

IVAGO probeert al maanden in gesprek te gaan met Mooimakers over de levering van extra materiaal. Mooimakers werkt echter met quota, en die werden al ruim overschreden. IVAGO kan grijpers bijvoorbeeld pas opnieuw bij Mooimakers aanvragen vanaf 2024. De afvalintercommunale bestelt nu zelf een 300-tal grijpers via andere kanalen.

Mooimakers en IVAGO roepen bestaande Propere Pierkes op om opruimmateriaal dat ze niet meer gebruiken opnieuw binnen te brengen. Ten laatste tegen 5 februari is de achterstand weggewerkt.

Stijn De Roo: "De zwerfvuilproblematiek in onze stad is zeer groot. Er gebeuren nochtans enorme inspanningen door zowel IVAGO als door onze Propere Pierkes. We willen iedereen die zelf aan de slag wil gaan dan ook aanmoedigen en ondersteunen met materiaal. Ik zal de problematiek in het Vlaams Parlement aankaarten en de minister vragen welke extra inspanningen Mooimakers kan doen."

Hierover verscheen een artikel op de website van HLN op 28 januari.