De Spanjeveerbrug is de baileybrug (oorspronkelijk ontworpen voor de genie-eenheden van het leger) over de Moervaart in Mendonk. De brug is 70 meter lang, werd gebouwd op vier houten pijlers en is één rijvak breed. De brug verbindt Mendonk en Sint-Kruis-Winkel op de beide oevers van de Moervaart en zal worden vervangen door een betonnen exemplaar. In opvolging van zijn eerdere vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van cd&v in de Gentse gemeenteraad Stijn De Roo bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) opnieuw naar de stand van zaken van dit project.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat volgens de huidige planning de nieuwe Spanjeveerbrug eind 2023 in gebruik zal  kunnen genomen worden.

De ontwerpstudie is afgerond en de aanbesteding der werken is doorgegaan. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning aangevraagd waaraan een openbaar onderzoek is gekoppeld. Het ontwerp wordt op dat moment publiek beschikbaar.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt nog voor het zomerreces ingediend. Na het verkrijgen van de vergunning start de uitvoering van toegangswegen naar de oevers stroomopwaarts van de aanloophellingen en de uitvoeringsstudie van de brug. Na het voltooien hiervan starten de eigenlijke werken aan de Spanjeveerbrug.

De uitvoering op het terrein start eind 2022 met de werken aan de toegangswegen naar de oevers stroomopwaarts; deze veroorzaken geen hinder voor het verkeer op de openbare weg.

De werkzaamheden voor de nieuwe Spanjeveerbrug zelf starten begin 2023 met het afsluiten van de brug voor het verkeer op de aanloophellingen en de afbraak van de brug.

Stijn De Roo: “Ik hoop dat deze werf vlot en zonder problemen kan verlopen.

Ik vraag dat er snel duidelijkheid komt voor actieve weggebruikers over de uurregeling voor het veer. Zij moeten garanties krijgen voor een vlotte bereikbaarheid van de overkant gedurende de hele werfperiode.

Ik volg, samen met collega gemeenteraadslid Jef Van Pee, dit dossier op de voet verder op.”