Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eerdere vragen – bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de nieuwe Spanjeveerbrug tussen Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. De huidige baileybrug zou worden vervangen door een betonnen exemplaar.

Het voorontwerp voorzag een centrale weg voor autoverkeer van 4 meter breed en een afgescheiden fietspad van 2 meter breed. Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat enkele overheidspartners recent een ontwerpaanpassing voorstelden in de vorm van een fietstunnel.

Ook al was de voorbereiding van de formele vergunningsprocedure reeds beëindigd, “de Vlaamse Waterweg nv (DVW) zal dit voorstel onderzoeken rekening houdende met het bestaande ontwerp, de geplande vergunningsprocedure, en de prioritaire vervanging van het kunstwerk,” aldus de minister. Van zodra hier een beter zicht op is, kan de vergunningsprocedure formeel worden opgestart en het definitief ontwerp worden bezorgd.

Vlaams Parlementslid Stijn De Roo blijft dit dossier opvolgen met gemeenteraadslid Jef Van Pee (cd&v). Zo zal De Roo bij de bevoegd schepen informeren naar het standpunt van de stad tegenover het voorstel tot ontwerpaanpassing in de vorm van een fietstunnel.

Stijn De Roo: “Ik ben verrast dat er nu een voorstel opduikt om een fietserstunnel toe te voegen aan het ontwerp, terwijl er eerder sprake was van een fietspad op de brug. Een tunnel is duurder en heeft een grotere impact op de omgeving. Ik stel mij ook vragen bij de hellingsgraad en bij het comfort en het veiligheidsgevoel van de trage weggebruikers.

Sint-Kruis-Winkel en Mendonk verdienen investeringen in veilige fietsinfrastructuur, maar een fietserstunnel op die plek lijkt me niet te verantwoorden in tijden van besparingen.

Het wordt nu wachten op de beslissing van de Vlaamse Waterweg nv (DVW) of er al dan niet een fietstunnel komt. Pas daarna kan de vergunningsprocedure opgestart worden en kan het definitief ontwerp opgemaakt worden.”