De aansluiting van de E17 op de R4-Binnenring werd in november 2012 gerealiseerd als een deelproject van de R4-zuid - de doortrekking van de R4 van Zwijnaarde naar Merelbeke. Deze afrit ligt echter zeer dicht bij de R4 op- en afrit Gestichtstraat. De Gestichtstraat komt regelmatig ter sprake als een van de gevaarlijke punten in onze stad.

In een schriftelijke vraag van 23 juni 2021 vroeg fractievoorzitter Stijn De Roo naar de snelheidscontroles in de Gestichtstraat. De bevoegd schepen gaf in zijn antwoord aan dat er geen verdere maatregelen uitgevoerd worden vóór de heraanleg, maar dat "het aangewezen kan zijn om in tussentijd in te zetten op bijkomende handhaving".

Ook op de Facebookpagina "AfsluitenGestichtstraat" worden vaak ongevallen gemeld, hoofdzakelijk met auto’s, soms ook met fietsers. De recentste ongevallen waren op 23 oktober, 20 november en 24 december 2021.

Daarom stelde fractievoorzitter Stijn De Roo hierover bijkomende vragen aan de burgemeester. Het was ook een onderdeel van zijn vraag aan schepen Watteeuw in de commissie Mobiliteit:

  1. Graag een overzicht van het aantal ongevallen in de Gestichtstraat in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 met vermelding van de karakteristieken van deze ongevallen (vb. materiële schade, betrokkenheid fietsers/voetgangers, enz.)
  2. Wordt er in de komende jaren ingezet op bijkomende handhaving op snelheid? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Burgemeester De Clercq gaf de volgende gegevens mee en antwoordde:

"De korpsleiding deelt mee frequent gecontroleerd te hebben op overdreven snelheid in de Gestichtstraat. Sinds juni 2021 werden 17 anonieme snelheidscontroles gehouden in de Gestichtstraat en de Lidar vatte er gedurende een week post in augustus 2021. In totaal passeerden 30.425 voertuigen de camera's. 3.121 bestuurders reden te snel. Ingevolge deze overtredingsgraad blijft de Gestichtstraat op de lijst van flitslocaties staan."

Stijn De Roo: “De recente maatregelen volstaan niet voor de Gestichtstraat. Ondanks het aanbrengen van fietssuggestiestroken, de inrichting van een zone 30 en het inkorten van enkele parkeerstroken, nam het aantal ongevallen opnieuw toe in 2021 en reed 10% van de bestuurders te snel. Binnen enkele jaren wordt deze op- en afrit afgesloten, maar in tussentijd moeten we de verkeersveiligheid verder verbeteren, in het bijzonder voor de woonomgeving en de omgeving van de onderwijs- en zorginstellingen.”

Hierover verscheen een artikel op de website van HLN op donderdag 27 januari en in de krant van Het Laatste Nieuws op vrijdag 28 januari (p. 17).