Wonderwoud, gelegen op het Oud Vliegveld bij Oostakker en Lochristi, wordt 1 van de 5 groenpolen van Gent. Op vandaag is de groenpool nog niet toegankelijk, omdat recreatie niet combineerbaar is met de zandontginning die er plaatsvindt. 

Het Agentschap Natuur en Bos is eigenaar van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord. De terreinen van het voormalige munitiedepot worden in concessie gegeven aan een vzw  die jongeren van de laatste kans begeleidt en die gebruikmaakt van de gesloten context van de site voor een hulpverleningsaanbod. Aan het voormalige militair domein grenst het Executieoord Rieme-Oostakker, een herdenkingsplaats voor 66 verzetsstrijders die tijdens de tweede wereldoorlog werden geëxecuteerd. 

De delen in concessie zullen samen met de eigendom van ANB in een eerste fase worden ontwikkeld. 

Op de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van CD&V in de Gentse gemeenteraad over de bescherming vanuit erfgoed voor de historische delen van deze site antwoordde minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: 

“Het Executieoord is beschermd als cultuurhistorisch landschap (MB 16/09/1966) omwille van het algemeen belang, gevormd door de historische en esthetische waarde. 

Het voormalige munitiedepot als geheel is niet beschermd. Binnen de afbakening van het kadastraal perceel van het beschermd cultuurhistorisch landschap Executieoord ligt wel een kleine zone van het munitiedepot. 

De site van het executieoord is waardevol als herdenkingsoord voor de gefusilleerde verzetslieden in Oostakker en Rieme. Het is een stille getuige van de oorlogsgruwel en blijft ook vandaag actueel. De herinnering aan alle slachtoffers van onderdrukking en terreur wordt hier levendig gehouden. 

Voor het voormalig munitiedepot dient verder onderzoek de erfgoedwaarden af te wegen. Dit komt aan bod in het landschapsontwerp voor de ontwikkeling van de groenpool en zal in samenspraak met Onroerend Erfgoed worden geëvalueerd.

Het spreekt voor zich dat de beschermde site een aparte entiteit vormt en zich onderscheidt van de daar te realiseren groenpool. Door de integratie van het executieoord in de groenpool kan echter een interessante wisselwerking ontstaan door bijvoorbeeld een educatief luik aan het executieoord te koppelen. Het is wel van belang dat een serene beleving van de site en de herkenbaarheid als aparte entiteit behouden blijft.

De ontwikkeling van een groenpool hoeft niet noodzakelijk problematische gevolgen te hebben voor het executieoord en de erfgoedwaarden. De ontsluiting van het executieoord zal weliswaar vanuit een goed doordachte visie ontwikkeld moeten worden. Het initiatief voor de inrichting van de groenpool ligt bij de beheerder van de site. Het agentschap Onroerend Erfgoed kijkt uit naar een concreet voorstel dat men zal aftoetsen aan de aanwezige beschermde erfgoedwaarden. Hierbij dient in samenspraak met de betrokken actoren gezocht te worden naar een evenwicht tussen herkenbaarheid en afgrenzing van deze site en de opportuniteiten die de ontwikkeling van de groenpool met zich meebrengen. 

Het is van belang dat een serene beleving van de site en de herkenbaarheid als aparte entiteit behouden blijft. Een onvoorwaardelijke vrije toegankelijkheid is hierin wellicht niet aangewezen, al was het maar om vandalisme door bezoekers of beschadiging door dieren te voorkomen. Op dit moment bereidt een ontwerpbureau een landschapsontwerp voor voor de volledige groenpool met inbegrip van het executieoord. Dit ontwerp en de toegankelijkheidsregeling zal uiteraard worden besproken en afgestemd met Onroerend Erfgoed."

Stijn De Roo: “Het is noodzakelijk dat de ontwikkeling van de groenpool zal gebeuren met respect voor de aanwezige beschermde erfgoedwaarden, stille getuigen van de oorlogsgruwel die nooit mag vergeten worden!” (foto:  Paul Hermans - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7661967)