Wachtlijsten voor een woning: wie ooit kandidaat was voor het huren van een sociale woning werd er mee geconfronteerd.  Ook om betaalbare huurwoningen te vinden op de private huurmarkt, is het vaak lang zoeken en wachten. Wanneer je een huis wil aankopen, kom je vaak in een uitputtende en onzekere zoektocht terecht. Meer en meer mensen richten dan ook hun pijlen op alternatieve vormen van wonen.  

Wonen op een boot is een voorbeeld van zo’n alternatieve woonvorm. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij minister Lydia Peeters (Open VLD) is deze populariteit merkbaar: alle ligplaatsen voor woonboten van de Vlaamse Waterweg zijn ingenomen. Nochtans is er sinds 2015 een stagnering in het aantal plaatsen voor woonboten.

De populariteit is vooral af te leiden uit de aanvragen. In Gent, dat het overgrote deel van alle woonboten huisvest, staan momenteel 33 kandidaten op een wachtlijst. Ook in de streek van Brugge groeit de vraag naar extra ligplaatsen voor woonboten. De groeiende populariteit wordt nog niet vertaald in een uitbreiding van de ligplaatsen. 

In totaal staan in Vlaanderen al 88 gezinnen op zo’n wachtlijst. Om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de vraag, zouden er deze legislatuur 14 nieuwe aanlegplaatsen bijkomen, voornamelijk in de regio rond Aalst (8 plaatsen extra) en in West-Vlaanderen (5 plaatsen). 

“Wonen op het water is aantrekkelijk, maar slechts voor enkelen weggelegd in Vlaanderen,” bemerkt De Roo. “Waterwegen hebben een ander hoofddoel, maar het is goed dat de opportuniteiten voor wonen verder worden verkend in Vlaanderen. Het aantal ligplaatsen zal met 7% toenemen deze legislatuur, maar ik dring bij de minister aan om op zoek te gaan naar méér locaties. De wachtlijsten tonen aan dat de vraag hoog is.”