Verzorgd openbaar sanitair op wandelafstand van locaties waar Gentenaars ontspannen, spelen en winkelen is een basisrecht. CD&V-fractieleider Stijn De Roo is dan ook tevreden dat Schepen van Facility Management Annelies Storms (SP.A) op zijn vraag antwoordt dat er een studie werd gelanceerd om zowel de spreiding als de kwaliteit van het openbaar sanitair te verbeteren. “Deze hete zomer toont dat Gentenaars graag verkoelen, spelen en ontspannen in eigen stad. Zeker op die locaties is verzorgd sanitair een noodzaak.”

In het tussentijdse rapport van de ombudsvrouw van midden juli 2020 was openbaar sanitair een belangrijk aandachtspunt. “Investeer nog meer in publiek sanitair op plaatsen waar de meest kwetsbare groepen samenkomen. Zorg dat er werk wordt gemaakt van het frequent en grondig reinigen van dit sanitair en ook dat herstellingen niet op zich laten wachten”, klonk het.

Als CD&V Gent steunen we die vraag ten volle en we zijn dan ook tevreden dat het stadsbestuur er onmiddellijk mee aan de slag ging. “We zijn er echter van overtuigd dat voldoende verzorgd publiek sanitair in onze stad iedereen ten goede kan komen. Uiteraard in eerste plaats de meest kwetsbaren in onze samenleving, maar ook buurtbewoners in alle uithoeken van onze stad.”

Gent telt in totaal 188 toiletunits waarvan 118 in Gent-centrum en 70 in de deelgemeenten antwoordt Schepen Storms aan CD&V-fractieleider Stijn De Roo. Ruim de helft van de toiletunits vinden we terug in stedelijke gebouwen of gebouwen met een stedelijk (of provinciaal) karakter zoals dienstencentra, gebouwen van het OCMW, zwembaden, musea of sporthallen. Dit impliceert dat de beschikbaarheid van de toiletten ook veelal afhangt van de openingsuren van deze diensten, geeft de schepen nog mee.

“Net die toegankelijkheid is samen met netheid van groot belang als het gaat om publiek sanitair. Daarom ben ik tevreden dat de Schepen aankondigt dat dit najaar resultaten zullen worden bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek naar veilig, verspreid, proper én toegankelijk openbaar sanitair. Daarbovenop verhoogde het voor het onderhoud van het bestaande publiek sanitair naar 790.000 euro per jaar”, zegt De Roo.

“Als CD&V hopen we dat de resultaten van de lopende studie zorgen voor mooi verzorgde toegankelijke openbare toiletten in onze stad en haar deelgemeenten, de schepen heeft daar alvast onze volledige steun. Deze hete zomer toont dat Gentenaars graag verkoelen, spelen en ontspannen in de groene plekjes van onze stad. Zeker op dergelijke populaire locaties is verzorgd sanitair een noodzaak”, besluit De Roo.

Meer info: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/publiek-sanitair