In het Gentse mobiliteitsbeleid is er een belangrijke rol weg gelegd voor de fiets, wat zich vertaalt in een fietsbeleidsplan. Momenteel gebeuren reeds 30% van de verplaatsingen in Gent met de fiets. De ambitie is om het aandeel van de fiets tegen 2030 op te trekken tot 35%. Onze Stad investeert al jaren in nieuwe fietsinfrastructuur en bouwt zo verder aan een echte, stedelijke fietscultuur. Ook voor langere afstanden nemen mensen nu veel gemakkelijker de fiets dan vroeger. Daarbij zie je dat elektrische fietsen de laatste jaren ook alsmaar populairder worden. Hierdoor verhoogt ook de vraag naar extra oplaadpunten.

Op het Driekoningenplein in Merelbeke staat sinds kort een nieuw zitbankje. Het is niet enkel een plek om even uit te rusten, maar het heeft ook een aansluiting op het elektriciteitsnet zodat je je e-bike kan opladen. Onze stad ligt in het hart van het uitgebreide Oost-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. Langsheen de groenpolen van onze stad of langs de Leie kan je prachtige fietstochten maken. Het zou dan ook ideaal zijn voor fietsers dat ze onderweg ergens kunnen uitrusten en tegelijkertijd de batterij van hun e-bike kunnen opladen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoeveel publieke laadpalen voor e-bikes telt Gent momenteel? Graag een overzicht van de locaties.
  2. Hoeveel publieke laadpalen voor e-bikes plant de schepen deze legislatuur nog bij te plaatsen? Graag een overzicht van de locaties.
  3. Hoe staat de schepen tegenover het idee om bij de ingang van de groenpolen of aan drukbezochte fietsknooppunten ook zo’n bankje met oplaadpunt voor de ebike te plaatsen?
  4. In de zuurstokwijken worden momenteel versneld laadpalen geplaatst om elektrische deelmobiliteit te stimuleren.

a) Hoe staat de schepen tegenover het idee om daar ook deelhubs met elektrische fietsen te voorzien + bijhorende oplaadpunten?
b) Is deze mogelijkheid reeds onderzocht door het Mobiliteitsbedrijf? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het aantal publieke oplaadpunten voor e-bikes in Gent is beperkt. Op deze sites kun je er wel enkele vinden: https://fietsambassade.gent.be/nl/fiets-parkeren/e-bike-oplaadpunten-gent en https://oplaadpunten.org/gemeente/gent/. Gezien heel wat fietsers hun batterij thuis of op het werk opladen en de gemiddelde batterijcapaciteit in de meeste gevallen groter is dan de gemiddelde fietsrit, zien we dat het gebruik van de laadinfrastructuur meestal erg beperkt is.

In de herfst opent er een nieuwe fietsenparking op het Zuid. Daar zullen 44 laadpunten worden voorzien voor gewone fietsen en 10 laadpunten voor buitenmaatse fietsen. Het gebruik hiervan zal ook gratis zijn. Ook in alle buurtfietsenstallingen die de komende jaren staan gepland, zullen steeds laadpunten worden voorzien voor de abonnees van de buurtfietsenstallingen. In de geplande afgesloten fietsenstalling op de P+R Watersportbaan zullen oplaadpunten worden voorzien (6 stuks) en ook in het parkeergebouw Ledeberg zijn oplaadpunten voorzien.

Zoals hoger reeds gemeld, laden heel wat fietsers hun batterij thuis, op het werk of op een andere bestemming op. In tegenstelling tot de batterij van een elektrische wagen kan je de batterij van een elektrische fiets meestal loskoppelen en opladen via het reguliere huis-tuin-en-keukennetwerk tenzij het over een groot aantal batterijen gaat. Gezien de aanzienlijke kosten om dit op openbaar domein te organiseren, het laag verwachte gebruik en de bijkomende inname van de openbare ruimte is dit momenteel geen prioriteit.

In het kader van de budgettaire bespreking en de noodzakelijke besparingen net voor de zomer besliste het college om het concept van de zuurstofwijken niet langer uit te rollen. Dit neemt niet weg dat de doelstellingen om de komende 4 jaar 800 publieke laadpunten voor voertuigen uit te rollen blijft bestaan, een groot deel hiervan komt ook in de ‘zuurstofwijken’.    De laadpunten die geplaatst worden zijn geschikt voor elektrische voertuigen (wagens, kleine vracht). Laadpunten voor elektrische fietsen vragen een andere aansluiting en een ander vermogen. Zoals hoger vermeld is het geen prioriteit om hiervoor speciale laadpunten te voorzien. Wel wordt er momenteel een netwerk van DOTT elektrische deelfietsen uitgerold. In juli waren er reeds een 450-tal, voornamelijk in het centrum, vanaf augustus wordt het aanbod uitgebreid tot 600 en worden ook de andere wijken van Gent voorzien."