De Dries van Wondelgem schittert deze kerstperiode dankzij de Gentse draken met bijhorende kerstverlichting. Vele inwoners van Wondelgem zijn tevreden dat de deelgemeente extra waardering krijgt vanuit de stad en dat zij gastlocatie mogen zijn voor deze sfeerbrengers. 

De verhouding van de eindejaarsverlichting in de deelgemeenten t.o.v. de totale eindejaarsverlichting is ongeveer 1/3. Naast de traditionele eindejaarsverlichting via de vijfjarige overheidsopdracht, wordt er elk jaar een eyecatcher op een andere plek in onze stad geïnstalleerd.

Vanuit andere deelgemeenten komt de vraag om ook in de jaren waar geen eyecatcher is voorzien toch een aanbod aan kerstversiering te voorzien dat deze naam waardig is. Een concrete vraag komt dit jaar vanuit Zwijnaarde en gaat over het voorzien van een sfeervolle kerstboom met verlichting.

Daarom stelde fractievoorzitter Stijn De Roo hierover vragen aan bevoegd schepen Bracke:

  1. Welke mogelijkheden zijn er om dit jaar nog op de specifieke vraag van Zwijnaarde in te gaan?
  2. Op welke manier kunnen we de komende jaren extra investeren in kerstverlichting in onze deelgemeenten? 
  3. Zie de schepen mogelijkheden om meerdere eyecatchers doorheen onze stad te laten circuleren, om de frequentie per wijk/deelgemeente te verhogen?

De schepen antwoordde:

"Bedankt voor uw vraag. Misschien is het eerst belangrijk om toe te lichten waarom ik precies “schepen van lichtjes” ben. Want ik merk, ook in vragen van burgers, dat daar vaak verwarring over bestaat. 

De eindejaarsverlichting werd vroeger betaald en opgehangen door de vele Gentse dekenijen. Dit zorgde voor een lappendeken van verschillende verlichtingen en vaak ook onveilige situaties (ophangen met wankele ladders, elektriciteitsproblemen,…) Eindejaarsverlichting is dus van oudsher gelinkt aan handel en horeca.

De vorige legislatuur hebben we de vzw big opgericht, jullie waarschijnlijk beter bekend als PuurGent, de stedelijke vzw die onze lokale middenstand promoot en ondersteunt. Met de dekenijen werd afgesproken dat PuurGent de kosten en ook organisatie van de eindejaarsverlichting op zich ging nemen via een raamcontract dat Eandis had gesloten met een leverancier. Jaar na jaar bleef de vraag, en dus ook het budget stijgen tot we in 2019 aan 407.000 EUR uitkwamen.

Vorig jaar sloot PuurGent zelf een overeenkomst met een leverancier waardoor het een interessantere prijs wisten te bekomen. Dit gecombineerd met een lichte krimp van het totale aantal verlichting bracht het budget op 307.000 EUR in 2020. De verdeling van dit budget en de lichtjes tussen 9000 Gent en de respectievelijke deelgemeentes gebeurt met behulp van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal handels- en horecazaken per locatie. Dit zorgde ervoor dat in deelgemeenten 1/3de  van de eindejaarsverlichting in het centrum hangt of 1/4de  van de totale eindejaarsverlichting

Jaarlijks wordt er een evaluatie naar elke dekenij en sfeergebied gestuurd. Waar de verdeling niet in evenwicht was in 2020, werd in 2021 ook bijgestuurd. In Zwijnaarde komt het geïnvesteerde bedrag overeen met de verdeelsleutel en ontvingen we ook geen feedback van de dekenij, dus werd besloten om de investering van 2021 aan te houden.  Opnieuw werd dus de kiosk als blikvanger verlicht.

In 2021 werd er in totaal 330.698 EUR gespendeerd aan eindejaarverlichting. Dat is 36% van de jaardotatie van PuurGent. Het aansteekmoment is jaarlijks op een andere locatie en daar kiezen we er voor om telkens de gekende draakjes en wat extra verplichting te plaatsen. Dit jaar was dat de Dries van Wondelgem en volgend jaar zal dat opnieuw in een deelgemeente zijn.

Bij de jaarlijkse evaluatie bieden wij ook de mogelijkheid aan elke commerciële dekenij om zelf eindejaarsverlichting uit de catalogus aan te kopen. Elke commerciële dekenij ontvangt trouwens van PuurGent een toelage waarmee ze hun basiswerking kunnen financieren. Daarnaast kan elke commerciële dekenij een extra toelage krijgen zodra ze één activiteit organiseren. Ook een bijbestelling voor eindejaarsverlichting kan hieronder vallen. Tot nu tot heeft nog geen enkele dekenij een bijbestelling geplaatst. Ook zij beseffen wellicht dat dit budget op een betere manier ingezet kan worden.

Zowel PuurGent als ik ontvangen vragen van handelaars en burgers om nog extra eindejaarsverlichting bij te hangen. In de deelgemeenten met weinig handel en horeca snap ik de vraag en ik heb al gevraagd aan PuurGent of het budgettair mogelijk is om nog een aantal eyecatchers bij te bestellen die dan jaarlijkse in een andere deelgemeente kunnen gezet worden. Ik wil wel niet in de val trappen om jaarlijkse dit budget te verhogen. PuurGent heeft ook andere taken en we kunnen onmogelijk lichtjes blijven bij hangen tot iedereen tevreden is. Voor velen is de sky the limit en het is onmogelijk om aan elke handelszaak iets te hangen. 

Wat betreft de vragen van niet-handelaars: veel Gentenaars zien de eindejaarsverlichting als een soort algemene sfeerschepping betaald door Stad Gent. Zij kennen niet altijd de link met PuurGent en handel en horeca. Ik zie veel Gentenaars zelf hun gevel, soms samen met de buren versieren. Daarom heb ik reeds aan mijn collega schepenen gevraagd of zij kunnen onderzoeken of dergelijke initiatieven op één of andere manier kunnen ondersteund worden."

Het integrale fragment kan u hier herbeluisteren.