Op 24 oktober 2020 is een schip tegen de Meulestedebrug gevaren. Door dat ongeval werd de brug gedeeltelijk gedemonteerd voor herstelling en kon ze zeven maanden niet gebruikt worden voor auto- en vrachtverkeer. De brug is een belangrijke verbinding voor de mobiliteit in het noorden van Gent en voor de Gentse haven.

De brug was – sneller dan voorzien - opnieuw operationeel wat een welgekomen meevaller is voor de afwikkeling van het verkeer in het noorden van Gent.

Op de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van CD&V in de Gentse gemeenteraad naar de oorzaak van het ongeval, de kostprijs en de financiering van de schade antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld): “Met betrekking tot de oorzaak en de verantwoordelijkheid van het ongeval loopt een deskundigenonderzoek onder leiding van de Nautische Commissie dat zal afgesloten worden met een rapport en advies over de oorzaken en omstandigheden van het ongeval, alsook de omvang van de geleden schade.

Het eindrapport van de Nautische Commissie is noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over de financiering van de schade.

 Bijkomend zijn nog werken uitgevoerd in de brugkelder om de stabiliteit te verzekeren van de dakplaat van de brugkelder, en extra werken aan de ballastkist en hoofdliggers in de kelders om alle positioneringen van de bewegende delen goed te kunnen corrigeren en op maat af te regelen.

 De volledige kostprijs is nog in afrekening en wordt momenteel geraamd op 1,9 miljoen euro (excl. BTW). Hierin is ook de kostprijs voor het extra veer inbegrepen (380.000 euro excl. BTW).

 Het goed functioneren van de brug wordt continu en van nabij opgevolgd tot aan het buiten gebruik kunnen stellen van de huidige oude brug en de afbraak ervan (dit is: nadat de eerste nieuwe brug in dienst wordt gesteld).

 De werken voor de nieuwe Meulestedebrug zullen zichtbaar worden op het terrein vanaf september 2021.”

 

Stijn De Roo: “De Oude Meulestedebrug is opnieuw operationaal tot de nieuwe brug klaar zal zijn. Daarmee is er een einde gekomen aan de verkeershinder tussen het noorden van Gent en de haven. Het kostenplaatje voor de herstelling loopt hoog op. Het is nu wachten op het rapport van de Nautische Commissie waarin zal blootgelegd worden wat de oorzaak is van het ongeval en wie verantwoordelijk is voor de schade.”