Maaltijdkoeriers zijn ook in onze stad een meer dan vertrouwd zicht geworden. We kennen al enige jaren de fietskoeriers van Deliveroo, Take-away en Uber Eats, maar zij worden de afgelopen maanden steeds vaker bijgestaan door koeriers met brommers, iets wat we al langer kennen van de klassieke pizzarestaurants. We willen hier uiteraard niet elke brommerkoerier met de vinger wijzen, maar er bereiken ons veel klachten over gevaarlijk rijgedrag, waarbij onder andere op voetpaden wordt gereden of in straten met verboden rijrichting.

Reeds in november 2015 beaamde toenmalig burgemeester Daniël Termont in de gemeenteraad dat er een probleem was met zowel roekeloos rijgedrag van brommerkoeriers als met niet-reglementaire inschrijvingen van de voertuigen. De voormalige burgemeester liet de Gentse politie gerichte controles uitvoeren, waarbij bovenstaande zaken meermaals aan het licht kwamen. “Afspraken met de zaakvoerders zijn duidelijk nodig. De politie meent dat een actieplan zoals in Mechelen zijn vruchten zou kunnen afwerpen in Gent”, klonk het toen in zijn antwoord aan de gemeenteraad. Die zoektocht naar een plan van aanpak werd nog eens bevestigd in een antwoord op een mondelinge vraag in de gemeenteraad van maart 2016.

Vandaag worden we echter geconfronteerd met een groeiende groep brommerkoeriers, waardoor de reeds in 2015 en 2016 geschetste problematiek opnieuw duidelijk de kop opsteekt.

Ik vroeg daarom aan burgemeester Declerq welke aanpak de Gentse politie hanteert tegen zowel het roekeloze rijgedrag van brommerkoeriers als de kwestie van onverzekerde brommers? Ik polste eveneens hoe ver staat het met de opmaak van een actieplan, waar in 2015 voor werd gepleit.

De burgemeester gaf me onderstaand antwoord:

“Geachte heer De Roo, 

Vooreerst wenst ik te benadrukken dat verkeersveiligheid één van de prioriteiten is van het stadsbestuur en binnen het zonaal veiligheidsplan is opgenomen. Ook specifiek het aanpakken van de overlast veroorzaakt door brommerkoeriers staat ingeschreven als prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. 

Ik deel dan ook absoluut uw bekommernis en aanvaard geen gevaarlijk en roekeloos rijgedrag in onze Gentse buurten, dergelijk gedrag is geheel onaanvaardbaar! 

Wat uw vraag aangaande handhaving betreft laat de politie mij weten dat roekeloos rijgedrag van bromfietsen alsook onverzekerde bromfietsen (en in het bijzonder van brommerkoeriers) zowel wordt aangepakt tijdens reguliere controles van de respectievelijke wijkcommissariaten als tijdens actiegerichte controles. Deze actiegerichte controles verlopen volgens een geïntegreerde aanpak waarbij wordt samengewerkt met het FAVV, RSZ-inspecteurs, de verkeersdienst van de politie en de wijkcommissariaten. Niet alleen wordt tijdens dergelijke controles aandacht besteed aan verkeersgerelateerde overlast (snelheid, boorddocumenten, foutparkeren,…), tevens wordt nazicht gedaan op de voedselveiligheid en de naleving van de sociale wetgeving. In dat kader werden reeds meerdere horecazaken die maaltijden aan huis leveren tijdelijk gesloten wegens ernstige inbreuken. De politie geeft mij mee dat op het aanpakken van de brommerkoeriers dus wel degelijk stevig wordt ingezet. Dit jaar vonden naast de routinecontroles vanuit de wijk reeds verschillende actiegerichte controles plaats waarbij diverse PV’s zijn opgesteld. De politie laat mij weten eerstdaags een nieuwe actiegerichte controle op brommerkoeriers te hebben ingepland, opnieuw in samenwerking met de sociale inspectie en dit, zoals reeds gezegd, bovenop de routinecontroles vanuit de wijk. 

U hoort het, mijnheer De Roo, de politie is niet bij de pakken blijven neerzitten om het fenomeen op het terrein aan te pakken. Deze aanpak wordt ook verdergezet in de toekomst. 

Ik zal er als burgemeester nauw op toezien dat er in Gent meer dan ooit prioriteit wordt gemaakt van de aanpak van roekeloos en asociaal gedrag, daar maak ik me sterk voor! We willen hier echt paal en perk aan stellen. Wie zich niet gedraagt in het verkeer, zal het ook voelen. Als Gent voeren we de strijd tegen roekeloos en asociaal rijgedrag stevig op.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.