Naar aanleiding van de antwoorden die Vlaamse volksvertegenwoordigers Koen Van den Heuvel en Stijn De Roo (beiden cd&v) ontvingen op hun schriftelijke vragen aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en aan Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns over de bestrijding van de Aziatische hoornaar en over de stand van zaken van de beheerregeling, ondervroeg Stijn De Roo minister van Omgeving Zuhal Demir in de commissievergadering van het Vlaams parlement over de stand van zaken van de reeds lang beloofde beheerregeling.

Hier vindt u het verslag van de bespreking in de commissievergadering.

Stijn De Roo: “Vlaanderen moet voor bestrijding van de Aziatische hoornaar gaan en dit zowel voor de imkerij, als voor de natuur. Ik heb de minister opgeroepen om het beloofde plan voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar zo snel mogelijk klaar te hebben. Het is de hoogste tijd: als het weer omslaat, wat we met z’n allen hopen, breekt ook het wespenseizoen aan…

Ik riep de minister ook op om werk te maken van een gecoördineerde Europese aanpak van de Aziatische hoornaar. Het kan niet de bedoeling zijn dat Vlaanderen inspanningen levert, terwijl de ons omliggende regio’s dat niet doen.”

Koen Van den Heuvel: “De Vlaamse overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen in de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Alle partijen die zich inzetten voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar, op welke manier dan ook, hebben nood aan een duidelijk kader waarmee ze aan de slag kunnen gaan. De bestrijding overlaten aan de goodwill van de lokale besturen en lokale imkerverenigingen zelf is dweilen met de kraan open.”