5 december is de internationale dag van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn heel belangrijk in onze samenleving en betekenen ook vaak een meerwaarde voor iedereen. Hun inzet in een organisatie maakt dikwijls het verschil én geeft de vrijwilliger ook veel voldoening. Sommige mensen ervaren echter meer drempels dan andere om geschikt vrijwilligerswerk te vinden of de drempel is te hoog om ermee te starten.

In onze stad streeft het Vrijwilligerspunt Gent naar een toegankelijk en kwaliteitsvol vrijwilligerswerk, waarbij diversiteit en inclusie heel belangrijk zijn. In 2021 zijn ze daarom met een pilootproject gestart om vrijwilligersorganisaties te versterken in hun omkadering voor kwetsbare (kandidaat-)vrijwilligers om hun werkingen inclusiever maken.

Tussen september 2021 en september 2022 hebben 9 Gentse organisaties deelgenomen aan dit project om na te gaan hoe je dergelijke drempels kan wegwerken.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vraag aan de bevoegd schepen tijdens het vragenuurtje voorafgaand de gemeenteraad van november: Hoe evalueert de schepen dit pilootproject en welke vervolgacties mogen we verwachten?

Schepen De Bruycker antwoordde:

"Inclusief vrijwilligerswerk is een prioriteit. Voor burgers in maatschappelijk kwetsbare posities is het moeilijker om vrijwilligerswerk te vinden. Denk aan scholen die moeilijk om kunnen met stages door leerkrachten in opleiding met een hoofddoek: bij vrijwilligersorganisaties is dat niet anders.

Daarom was er het piloottraject Inclusief Vrijwilligerswerk in samenwerking met Kwadraet. Na een brede oproep kregen negen organisaties gratis trajectbegeleiding op maat en deelden ze ervaringen:

Het project eindigde met een ‘Inspiratiedag Inclusief Vrijwilligerswerk’ op 17 november. De algemene teneur was overduidelijk positief.

Ruim 50 vrijwilligersorganisaties kregen theorie en gingen in dialoog. Het pilootproject leverde ook filmpjes met getuigenissen op. De toolkit WijVrijwilligers biedt inspiratie en ondersteuning, ook voor andere organisaties. Op de website van het Vrijwilligerspunt zal ook nieuwe kennis gedeeld worden.

Voorlopig zijn ook acht vormingsdagen gepland, over onder andere omgaan met personen met een beperking, genderinclusie, interculturele competenties en de toolkit WijVrijwilliggers.

Op 5 december, de ‘Internationale dag van vrijwilligers’, delen we aan De Krook een infobrochure met getuigenissen uit, om meer mensen te inspireren. Want elke extra vrijwilliger is een held, zonder Super Man of Super Woman te moeten zijn, die van onze stad een warme solidaire plek maakt."