Vlaams Parlementslid Stijn De Roo ondervroeg de bevoegd minister over de invoering van een gecontroleerde snelheidsbeperking op de snelwegen in de regio Gent.

In mei 2022 had de minister beloofd om nog vóór de zomer een testfase uit te rollen voor een aangepaste snelheidsregeling voor de snelwegen rond Gent. Die testfase blijkt niet uitgevoerd.

Zowel de E40, de E17 als de R4 (stuk tussen Euro Silo en Merelbeke) zijn autosnelwegen, waar het snelheidsregime van 120 km/u is bepaald volgens de richtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In ons bestuursakkoord is opgenomen dat wij pleiten voor een algemene snelheidsverlaging naar 90 km/u in te voeren op deze autosnelwegen rond Gent.

Een snelheidsverlaging heeft namelijk veel voordelen, onder andere op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming, geluidshinder, milieuhinder, gezondheid… Op 18 oktober 2022 kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) via de media aan dat zij de beslissing nam om voor het viaduct van Gentbrugge (E17), vanaf 20 december 2022 een snelheidsverlaging in te voeren van 70 km/u voor vrachtwagens. Voor personenwagens blijft de snelheidsbeperking van 90 km/u gelden. Over de overige wegsegmenten werd nog geen beslissing genomen. De minister verwijst in haar antwoord naar lopende studies:

  • Voor de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke loopt er een studie voor de optimalisatie van de configuratie van de E40 tussen de complexen Wetteren en St-Denijs-Westrem. Er is bijkomend onderzoek besteld naar de impact van een verlaagd snelheidsregime op de doorstroming en verkeersveiligheid op dit wegsegment evenals op andere milieu-effecten.
  • Voor de R4 tussen Oostakker en Merelbeke zijn algemener de studies voor de nieuwe wegencategorisering en die voor de opmaak van nieuwe geluidsbelastingskaarten met actieplan (te verwachten in 2023) relevant.

De minister stelt: “Elk wegsegment wordt apart onderzocht omdat het onderzoek gericht en concreet uitgevoerd moet worden in functie van de bevolkingsdichtheid, de ligging van de woningen t.o.v. de autosnelweg … Ik wens in ieder geval eerst de drie eerder vermelde segmenten te bekijken en daarover een definitieve beslissing te nemen.”

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover tijdens de gemeenteraadscommissie volgende vragen:

  • Welke stappen kunnen we als stad nemen om versneld werk te maken van de snelheidsaanpassingen op de autosnelwegen rond Gent en een testopstelling te realiseren?
  • Ondersteunt de schepen mijn oproep om het voorziene gebied te verruimen, zodat àlle snelwegen op Gents grondgebied effectief worden onderzocht? (Momenteel brengt de minister niet de volledige E17 tussen de verkeerswisselaar in Destelbergen en de verkeerswisselaar in De Pinte; en niet de volledige E40 tussen de verkeerswisselaar in Drongen en de verkeerswisselaar in Merelbeke in beeld.)

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De algemene snelheidsverlaging op snelwegen rond Gent is, zoals u terecht stelt, opgenomen in het bestuursakkoord. We  ondersteunen dan ook deze oproep.

De minister stelt dat elk wegsegment apart moet bekeken worden. Zo onderzoeken we echter onvoldoende de globale winsten. Vooral voor de evaluatie van het effect op verkeersveiligheid is dit problematisch. De Federale Politie onderzoekt altijd de effecten van de snelheidsverlaging op basis van fileopbouw en weefbewegingen. Deze snelheidsaanpassingen voor of na een verkeerswisselaar leggen heeft een groot effect op deze verkeersveiligheid.

De effecten van een snelheidsverlaging op veiligheid en milieu (uitstoot, geluid..) lijken me trouwens nu ondertussen toch al duidelijk.

We moeten bij de Minister dus blijven aandringen om dit in een integrale oefening op te nemen. Het komt er vooral op aan om op politiek niveau de druk hoog te houden."

Je kan hier het volledige fragment herbekijken.