Toen het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor elektriciteitsmeters vernietigde, betekende dat een financieel verlies voor veel burgers. Het arrest werd op 1 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Als tegemoetkoming voor het verlies werkte de Vlaamse Regering een retroactieve investeringspremie uit voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Dat principe werd op 9 juli 2021 goedgekeurd en ondertussen is het ook mogelijk om die premie online aan te vragen. Dat is ook nodig, want men gaat ervan uit dat aanvragen nog dit kalenderjaar moeten worden ingediend. Er is weinig informatie te vinden over de concrete werkwijze en de manier waarop de subsidie moet aangevraagd worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) vroeg minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) hoe zij de belanghebbenden en betrokkenen zal informeren over de retroactieve investeringspremie.

Hieronder vindt u de vragen van Vlaams parlementslid De Roo en het antwoord van de minister:

1) Het is allicht niet de bedoeling dat de overheid een compensatiesysteem uitwerkt en dat een groot aantal belanghebbenden daarvan niet tijdig op de hoogte wordt gebracht. Op welke manier wil de minister de betrokkenen informeren? Krijgen ze een mail met de informatie over de werkwijze om hun subsidie aan te vragen of plant de Vlaamse Regering een mededeling in de media?

"Op 19 januari 2021, dus enkele dagen na de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de regeling van de terugdraaiende teller teniet doet, heb ik een persbericht uitgestuurd waarin ik heb aangekondigd dat de Vlaamse Regering voor de zonnepaneleneigenaars die door het arrest zijn geraakt een tegemoetkoming zou uitwerken. Op 22 januari heb ik via de media de website tellercompensatie.be bekend gemaakt met antwoorden op vragen over het arrest.

Via die website konden geïnteresseerden zich inschrijven op een nieuwsbrief. Die nieuwsbrief telt ondertussen 39.153 abonnees. Elke evolutie in de uitwerking van de tegemoetkoming werd daarin toegelicht.

In de periode februari-juni zijn de regelgevende stappen doorlopen en werd het premieloket ontwikkeld waardoor er minder aanleiding was voor communicatie-initiatieven.

Op 19 juli 2021 is de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en vanaf 20 juli 2021 kon men de premie aanvragen via het premieloket van Fluvius. Ook op dat moment is een persbericht en een nieuwsbrief uitgestuurd met een link naar het premieloket van Fluvius en naar informatie over de voorwaarden.

Het persbericht werd breed opgepikt. Wie zonnepanelen heeft en de media volgt, kan deze berichtgeving niet gemist hebben.

Ook wie via internet zoekt op ‘premie zonnepanelen’ komt snel terecht op de webpagina’s van Fluvius, vlaanderen.be en energiesparen.be waar wordt doorgelinkt naar het premieloket van Fluvius. Begin augustus heeft Fluvius het premieloket verbeterd, om het verschil tussen de retroactieve investeringspremie en de zonnepanelenpremie vanaf 2021 duidelijker te maken.

De premie-aanvragen komen vlot binnen. Halfweg oktober had reeds meer dan 90% van de doelgroep – in totaal 70.000 eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter – de premie al aangevraagd."

2) Op welke manier wil de minister ook de eigenaars van microwarmte-krachtinstallaties en kleine windturbines tijdig informeren over het premiesysteem dat hen aanbelangt en dat nu wellicht nog in voorbereiding is?

"Ondertussen, op 1 oktober 2021, is bij Fluvius ook het premieloket geopend voor microwarmte-krachtinstallaties en kleine windturbines. Ook daarover is een persbericht en nieuwsbrief uitgestuurd. Het gaat hier over een 600-tal installaties."

3) Worden waar nodig de overheidswebsites met officiële informatie over elektriciteitsvoorziening aangepast zodat ze starten met heldere informatie op het beginscherm en de consument toeleiden naar de subsidieaanvraag?

"We volgen de premie-aanvragen op en indien nodig kan Fluvius een gerichte communicatie doen naar die groep, tenminste voor die installaties die zijn aangemeld bij Fluvius. De website van de Vlaamse overheid, vlaanderen.be, maakt vanaf de startpagina over zonnepanelen een duidelijk onderscheid tussen premies voor zonnepanelen geplaatst vanaf 2021 en de retroactieve investeringspremie, dus voor zonnepanelen geplaatst vóór 2021. Ook de homepagina van energiesparen.be zet deze premie centraal.

In de woningpas komt er binnenkort een vermelding van de retroactieve investeringspremie. Daar richten we ons vooral op wie momenteel nog een klassieke meter heeft en bij het overschakelen naar een digitale meter voor 2025, de premie nog kan aanvragen.

Bovendien zal Fluvius, bij de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter de klant die over decentrale productie beschikt, informeren over de retroactieve investeringspremie."

Stijn De Roo: “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er reeds heel wat gecommuniceerd is over de retroactieve investeringspremie. De nieuwsbrief telt meer dan 39.000 abonnees. Halfweg oktober hadden reeds 70.000 eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter de premie aangevraagd.

Het is belangrijk dat Fluvius, bij de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter, de klant – die over decentrale productie beschikt – zal informeren over de retroactieve investeringspremie.”