Er is witte rook voor de heropwaardering van sportcomplex Jan Yoens in de Bloemekeswijk. De site krijgt een nieuwe voetbalclub, er werd geïnvesteerd in de brandveiligheid en de cafetaria zal opnieuw de deuren openen. Daarnaast zullen ook de buurtbewoners kunnen sporten op de terreinen. Dat antwoordt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD) na vragen van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v). 

De afgelopen maanden liep er vanuit de Werkgroep Jeugd van de Bloemekenswijk een traject waarin onderzocht werd hoe groot het draagvlak is om een eigen voetbalclub voor de wijk op te richten. Bovendien werd met Farys bekeken welke mogelijkheden er waren om op korte termijn enkele noodzakelijke werken uit te voeren, zodat het gelijkvloers van de cafetaria opnieuw zou kunnen worden opengesteld. Die twee pistes hebben nu ook tot resultaat geleid. 

Zo konden dankzij middelen uit het stedelijk investeringsfonds de nodige investeringen gebeuren in de brandveiligheid van het complex. Daarnaast werd ervoor gekozen om vzw Bloemekensforum als buurtorganisatie de verantwoordelijkheid te geven over het gebruik van het gelijkvloers met de cafetaria voor en door de buurt. De organisatie staat daarnaast ook in voor verdere afspraken met de verschillende clubs en gebruikers van de site. Die huurovereenkomst van de vzw is momenteel in opmaak en zou in juni ter goedkeuring voorliggen. 

Ook de buurtbewoners zullen meer gebruik kunnen maken van het terrein. Op het moment dat er geen club aan het sporten is en er geen reservaties staan genoteerd, kan de site gereserveerd worden voor eigen sportief gebruik.  

Tot slot geeft de schepen nog mee dat de nieuwe voetbalclub FC Dracuna na de zomer van start zal kunnen gaan bij de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. 

Stijn De Roo: "De site van het Jan Yoens sportcomplex krijgt eindelijk de heropwaardering die ze verdient. Na jaren van verwaarlozing was het hoog tijd om het roer nu om te gooien. 

Ik ben tevreden dat de schepen op mijn aandringen de nodige herstellingswerkzaamheden laat uitvoeren, zodat het oudste gebouw van de site terug brandveilig is. Op die manier kan de cafetaria er terug uitgebaat worden. Dit zal zowel de sportclubs als de buurt ten goede komen. 

Buurtbewoners zullen zelf meer gebruik kunnen maken van het terrein, wat ik positief vind voor de buurt. Maar de heropwaardering mag geen vrijgeleide zijn om iedereen op elk moment toegang te geven tot het voetbalveld en de atletiekpiste. Clubs worden tijdens hun trainingen bijvoorbeeld liever niet gestoord. Duidelijke afspraken tussen de aanwezige clubs en de buurt blijven dus nodig."