Stad Gent zal onderzoeken of haar uitgaven ook de vooropgestelde doelen bereiken. Die focusoefening moet 10 miljoen euro op jaarbasis opleveren voor de stadskas. De stad houdt de inhoudelijke prioriteiten tegen het licht, en gaat na welke projecten en activiteiten het meest/minst effectief zijn in het bereiken van onze doelstellingen, zo bleek na een vraag van Stijn De Roo (CD&V) aan Rudy Coddens (Vooruit).

In het eerste deel van de oefening zal het college keuzes moeten maken om niet meer, of minder in te zetten op bepaalde taken. De departementen en diensten werken concrete voorstellen uit, waarna een ambtelijk en politiek draagvlak wordt gezocht. Dit deel werd enkele weken geleden opgestart en tegen de budgetwijziging van 2022 moet duidelijk zijn welk beleid wordt bijgestuurd.

In het tweede deel zullen de administraties werk maken van het verhogen van de kosteneffectiviteit. Hierbij stel de stad in vraag hoe dezelfde doelen kunnen worden bereikt met een minimale hoeveelheid middelen. Dit wordt een systeem-aanpak vanaf de budgetopmaak 2023.

Opvallend is dat de stad de volledige oefening op zich neemt en geen gebruik maakt van externe experten. Er wordt tijd voorzien voor de dienst financiën en het managementteam voor een gedegen analyse en kritische review.

De oefening is een onderdeel van akkoord dat eind oktober werd bereikt over de begrotingsopmaak voor 2022. Er moesten knopen worden doorgehakt om tegemoet te komen aan de lagere inkomsten door o.a. de vermindering van dividenden vanuit IMEWO, de dalende inkomsten uit het Gemeentefonds, de stijgende energieprijzen en de inflatie. Het college besliste om een oefening op te starten met het college en de administraties.

Het toetsen van uitgaven ("spending review") en evaluatie van beleid verhogen de efficiëntie van de uitgaven en worden door zowel de OESO als de Europese Commissie naar voor geschoven om als middel om de uitgaven te prioriteren. 

Stijn De Roo: "De stadsdiensten staan voor een bijzonder belangrijke en tijdsintensieve oefening. Ik ben tevreden dat onze stad ervoor kiest om te bekijken of een euro die ze uitgeeft ook de vooropgestelde doelen bereikt. Zo kunnen minder doeltreffende bestedingen uit de begroting worden geschrapt en kunnen er efficiëntiewinsten worden gedetecteerd. Het verhogen van de kosteneffectiviteit hoeft trouwens niet per se een besparingsoperatie te zijn. Het kan er ook voor zorgen dat je méér gaat doen met dezelfde middelen."

Herbekijk het fragment via deze link.