Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij Vlaams minister van Mobiiteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande werken voor de aanleg van fietspaden op de N46 in tussen Herzele en Welden. Voor dit project is in totaal 3.850.000 euro uitgetrokken. 

Op de schriftelijke vraag van De Roo hierover antwoordde de minister:

“Het betreft de volledige herinrichting van het gewestdomein tussen de spoorweg in Elene en dierenartsenpraktijk Alexander De Witte met: 

1/ volledige structurele vernieuwing van het wegdek in asfalt

2/ aanleg van veilige en comfortabele fietspaden in asfalt, grotendeels vrijliggend en realisatie van een veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van de kruising van de fietssnelweg

3/ aanleg voetpaden

4/ waar economisch wenselijk aanleg parkeerplaatsen

5/ inrichten comfortabele bushaltes

6/ herinrichten van het kruispunt N46 Provinciebaan/Lippenseweg d.m.v. realisatie afslagstrook en middengeleider

7/ herinrichting zwart punt N46 Provinciebaan/Elenestraat d.m.v. realisatie linksafslagstroken en fietsopstelstroken op de zijtakken en verbeterde fietsinfrastructuur met nieuwe verkeerslichten regeling (hiertoe dient het voorziene budget voor VRI)

8/ vernieuwen openbare verlichting (hiertoe dient het voorziene budget voor OV)

9/ aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in samenwerking met Aquafin, lokale rioolbeheerder Farys, gemeente Oosterzele en Stad Zottegem

10/ Met de herinrichting van de gewestweg zullen ook diverse groene elementen (plantvakken en bomen) worden aangebracht die de leefbaarheid zullen verhogen en die de weg een aantrekkelijk uitzicht zullen geven.

 Tussen de N42 en de spoorweg:

1/ volledige structurele vernieuwing van het wegdek in asfalt

2/ opknapbeurt van vrijliggende fietspaden met asfalt

 Tussen dierenartsenpraktijk Alexander De Witte en VRI Velzeke krijgt de rijweg een opknapbeurt met asfalt.

 De voorbereiding is afgerond. De werken starten 17 mei 2021.”

Stijn De Roo: “De grondige aanpak zal de N46 een pak verkeersveiliger maken voor alle gebruikers. Voor de fietsers worden comfortabele vrijliggende fietspaden voorzien. Bomen en planten zullen de leefbaarheid verhogen.”

(foto: Agentschap Wegen en Verkeer)