Een aantal coronamaatregelen zullen nodig blijven, ook als iedereen gevaccineerd zal zijn. Het dragen van een mondmasker zal wellicht ook in de toekomst een van de preventieve maatregelen blijven.

Het aanhouden van strategische voorraden van mondmaskers zal dan ook in de komende jaren noodzakelijk blijven.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo kaartte dit onderwerp aan in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.

Op de vragen van de Roo over de productie van mondmaskers in Vlaanderen en de aanleg van strategische voorraden mondmasters antwoordde  minister-president Jan Jambon: “De economie in Vlaanderen is op een open wijze georganiseerd. Het komt toe aan het bedrijfsleven om inschattingen te maken over de behoeften aan mondmaskers en andere producten in Vlaanderen en in zijn andere binnen- en buitenlandse afzetmarkten en om zijn productiecapaciteit daarop af te stemmen volgens de investeringen en de risico’s die het bedrijfsleven wenst te nemen.

Sinds het begin van de crisis heeft Het Facilitair Bedrijf een coördinerende rol opgenomen bij de aankoop van mondmaskers en ander beschermingsmateriaal voor de sectoren waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Het heeft echter geen informatie over het productieproces, noch over de vervaardigde en de geplande hoeveelheden door Vlaamse bedrijven.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beschikt ook niet over die gegevens. VLAIO is alleen bevoegd voor de ondersteuning van bedrijven, in dit geval op het vlak van de productie van medisch materiaal, en voert dus geen proactieve monitoring uit op het vlak van de voorraad van medisch materiaal.

De Vlaamse overheid werkt dus ondersteunend en faciliterend ten aanzien van het Vlaamse bedrijfsleven, maar bemoeit zich verder niet met de werking van de vrije markt en doet ook niet aan monitoring van de initiatieven die al dan niet door het Vlaamse bedrijfsleven ontwikkeld worden.

Wat de strategische voorraden betreft: in eerste instantie wordt van de voorzieningen binnen Zorg en Gezondheid verwacht dat ze een eigen noodvoorraad mondmaskers aanhouden om een periode van drie maanden te kunnen overbruggen. Daarnaast zal de Vlaamse overheid ook een centrale strategische voorraad blijven aanhouden. Actueel wordt die voorraad vernieuwd in het kader van de periodieke leveringen van mondmaskers aan die voorzieningen. Daarbij wordt een extra buffer aangehouden, die dienst doet als strategische voorraad.

Ook na het stopzetten van die leveringen zal een centrale strategische voorraad behouden worden. De modaliteiten daarvan zullen nog aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. 

De noodzaak van het dragen van een mondmasker in de toekomst zal het onderwerp zijn van een studie van decexpertengroep.”

De Roo: “Strategische voorraden mondmaskers zullen ook in de toekomst nodig blijven. Ik kijk uit naar het resultaat van de studie van de experten over het belang van het dragen van een mondmaster in de toekomst en over de besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. centrale strategische voorraden van materiaal nodig bij mogelijke toekomstige crises.”

Hieronder vindt u het volledige verslag van mijn vou:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1518262/verslag/1520900