Stad Gent wil via het Knaldrangfonds organisatoren van evenementen financieel ondersteunen om kleine en grote evenementen te organiseren. Op vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo (CD&V) aan bevoegd schepen Annelies Storms (Vooruit), antwoordde zij: "Tot nog toe is de jury 3 keer samengekomen tijdens digitale meetings. Momenteel werden er 65 aanvragen ontvangen, waarvan er 50 tot nu toe voorgelegd zijn aan de jury. Volgende maandag, 31 mei, worden de overige 15 aanvragen ook voorgelegd aan de jury. Aan het college werden tot nu toe 8 projecten voorgelegd die een subsidie zullen krijgen en 7 projecten die werden geweigerd. Ook morgen (27 mei 2021) staan er op het college een aantal projecten voor toezeggingen en weigeringen. Bij 7 aanvragen is er nog bijkomende informatie opgevraagd.

Voor juni zijn er tot nog toe een 5-tal evenementen toestemming gekregen, maar de verwachting is dat in de reeks die morgen wordt voorgelegd aan het college, er nog een aantal hun goedkeuring zullen krijgen. De weigeringen zijn allemaal gebaseerd op basis van het reglement. De volgende redenen voor weigering werden gegeven: het zijn indoorevenementen, terwijl het reglement expliciet vraagt dat het over evenementen in de buitenlucht gaat, het project is te kleinschalig, er is minder dan het minimumbedrag van 2500 euro subsidie gevraagd. Zij kunnen wel een aanvraag doen bij Wijk aan zet. De aanvrager is een éénmanszaak of een rechtspersoon die louter op winst is gericht en voldoet dus niet aan de definitie van aanvrager en wat we ook zien is dat de eigen inbreng ontbreekt en die moet minimum 20% zijn.

De reden wordt telkenmale aan de aanvrager meegedeeld zodat zij ook hun dossier opnieuw kunnen indienen onder andere voorwaarden of in samenwerking met andere partners.

De projecten gaan zeker niet louter door op de centrumlocaties, maar zijn effectief ook gespreid over het hele stadsgebied, zowel op privaat als op openbaar domein."

"Het ziet ernaar uit dat er een tiental evenementen kunnen plaatsvinden in de maand juni met steun van het Knaldrangfonds, nog steeds onder voorbehoud van de gunstige evolutie van de coronacijfers.", zegt De Roo. "Ik kijk uit naar de aanvragen voor de zomermaanden. Organisatoren van evenementen doen er goed aan om hun aanvraag tijdig in te dienen. Bij een weigering dienen ze immers te rekenen op een periode van 6 weken om een eventuele nieuwe aanvraag onder andere voorwaarden goedgekeurd te krijgen."