Recent zijn de werken waarbij de toplaag vernieuwd werd in de Vroonstallestraat in Wondelgem afgerond. Tevens werd de straat omgevormd tot fietsstraat.

Als antwoord op eerdere vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo gaf de schepen aan dat er tijdens de uitvoering van de werken een testfase van de schoolstraatopstelling zou uitgevoerd worden en dat er ook nieuwe tellingen gingen gebeuren om een duidelijk beeld te krijgen van de impact van een schoolstraat op het kruispunt met de Evergemsesteenweg.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Zijn er tijdens de werken nieuwe tellingen gebeurd? 
    1. Zo ja, wat zijn hiervan de eerste resultaten en conclusies?
    2. Zo nee, waarom niet?
    3. Zal er alsnog geteld worden? Zo ja, wanneer staan deze gepland?
  2. Waarom werd de openstelling van het nieuwe wegdek niet gecombineerd met de testfase van de schoolstraat in de Vroonstallestraat?
  3. Wat is de voorziene timing voor de testfase van de schoolstraatopstelling?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Omdat de nutswerken op de Evergemsesteenweg langer duurden dan voorzien, konden er helaas geen betrouwbare tellingen meer gebeuren. Er was geen “normale” verkeerssituatie meer tussen de nutswerken en de heraanleg om in te tellen. Daardoor kan er pas een representatief verkeersonderzoek plaatsvinden na de heraanlegwerken aan de Evergemsesteenweg. Dit is vermoedelijk half 2023.

Het mobiliteitsbedrijf geeft aan eerst representatieve tellingen nodig te hebben om de verschuivingen naar andere straten in kaart te kunnen brengen die door deze testopstelling zouden kunnen plaatsvinden. Door de werken zitten we met een situatie waarvan we moeilijk kunnen inschatten wat het effect is. Door nu een schoolstraat in te voeren, creëren we mogelijk op andere plekken knelpunten, waardoor er verkeersstromen ontstaan doorheen de wijk of op andere schoolroutes. 

Een testopstelling op het gevraagde stuk is pas mogelijk als de werken aan de Evergemsesteenweg afgerond zijn. "