Collega's,

Koken kost geld: om beleid te voeren heb je centen nodig. Als lokale overheid hebben we daartoe het recht om middelen te innen, uiteraard op een redelijke en billijke manier. Maar bovenal hebben we ook de verantwoordelijkheid om onze bestede middelen te monitoren, op te volgen, kijken of ze het gewenste resultaat bereiken en waar nodig bij te sturen.

De coronacrisis (en de financiële impact die hiermee gepaard gaat) drukt ons met de neus op de feiten: een toekomstig goed beheer van onze stadsschatkist is van cruciaal belang.

Ik wil drie punten uit de beleidsnota beklemtonen:

TRANSPARANTIE

Het domein financiën mag dan wel één van de moeilijkste domeinen zijn om Gentenaars bij te betrekken, het is misschien wel het belangrijkste. De beleidsnota heeft de ambitie om de transparantie over de stadsfinanciën te verhogen en om de informatie ook beter te ontsluiten voor het brede publiek.

Vanuit de CD&V-fractie zijn we tevreden dat die stappen rond transparantie zullen worden gezet, zodat elke Gentenaar kansen krijgt om een mening te vormen over hoe onze stad omgaat met haar geldstromen.

 INSPANNINGEN VAN GENT VOOR WIE SCHULDEN HEEFT

We moeten als stad vooral consequent belastingen en vorderingen innen. Maar onze stad is ook soms schuldeiser bij mensen die het financieel moeilijk hebben.

Ik denk dat het goed is om te beklemtonen dat we hier als stad een voorbeeldfunctie opnemen voor het innen van schulden op een sociaal verantwoorde manier. Door te werken met "eenheid van schuld" helpen we mensen schulden weg te werken zonder bijkomende kosten en met afspraken op maat. Door enkel samen te werken met deurwaarders die de visie op menselijk en sociaal verantwoord invorderen onderschrijven, kiezen we niet misschien niet voor de gemakkelijkste, maar voor de CD&V-fractie wel voor de juiste weg.

ETHISCH BELEGGEN EN BEHEREN

Publieke middelen moeten ethisch worden beheerd en belegd. We ondersteunen vanuit de CD&V-fractie de ambities rond duurzaamheid, die in deze beleidsnota ook verder worden gezet in het financieel kader voor beleggingen, o.a. door het kader rond pensioenreserves continu te verbeteren en door beleggingen fossielvrij te maken.

Collega's,

In de beslissingen die we de komende jaren mee zullen nemen zal de focus vanuit de CD&V fractie steeds liggen op de financiële gezondheid van de stad, op ruimte voor ondernemers en op het welzijn van alle Gentenaars.