Koolstofbuffers zijn zeer belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook veen is een belangrijke kookstofbuffer. Vroeger werd in onze streken turf gewonnen uit veen. Turf is een fossiele brandstof. Niet enkel bij de verbranding maar ook bij de ontginning komt CO2 vrij door oxidatie. In ons land wordt geen turf meer ontgonnen of verstookt. Er wordt nog altijd turf gebruikt omdat turf voor de tuinbouw een topproduct is. Turf heeft enorme kwaliteiten voor tuinders, zowel voor professionele als voor amateurtuinders.

In de commissie Landbouw antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat het onderzoek naar de vervanging van veen en turf voor substraatteelt door alternatieven al enkele jaren actueel is. Er werden de voorbije jaren verschillende projecten uitgevoerd in de sierteelt, groente- en fruitsector om turf in substraat volledig of gedeeltelijk te vervangen.

De uniformiteit, stabiliteit en kwaliteit van substraten met veenvervangers moet over de jaren heen goed zijn om als vertrouwd product te kunnen worden gebruikt. Een vervanging van 30 procent veen door alternatieven zou al een grote milieu-impact hebben voor zowel professionele als particuliere substraten.

Om de vraag te stimuleren is er, naast onderzoek, ook nood aan kennisdoorstroming van technische kennis naar telers, en aan promotie van het belang van veenvervangers naar het brede publiek. De sector staat hier zeker voor open.

Om het milieuvoordeel van substraatteelt te behouden, dient de vervanging van turf voldoende onderbouwd te worden. Op beleidsvlak wordt dit ondersteund door het Vlaams beleidsplan bio-economie en het Vlaams actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’.

Direct hergebruik van turf is een waardevolle optie, mits een duurzame ontsmettingstechniek wordt toegepast.

Promotie bij particulieren voor het gebruik van veenvervangers kan de vraag stimuleren. Een goede afstemming met geleidelijke omschakeling bij producenten van planten en potgronden zou dit kunnen versterken.

Het volledige verslag van de VOU: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1527732/verslag/1532526

Stijn De Roo: “Het is alvast positief dat de sector zich bewust is van de negatieve klimaatimpact van turf. Een geleidelijke omschakeling is nodig. De uniformiteit, kwaliteit en stabiliteit van veenvervangers moet immers eerst op punt staan. Sensibilisering, zowel van de professionele sector als van het brede publiek, zal noodzakelijk zijn.”