Duurzaamheidsdoelstellingen voor de transportsector zijn niet alleen beperkt tot het wegvervoer. Ook de scheepvaart gaat er nu mee aan de slag. Waterstof is een kanshebber om in de toekomst een belangrijkere rol te spelen op weg naar een duurzamere scheepvaart.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar haar visie en plannen om waterstof te implementeren als brandstof in de scheepvaart.

 Op de vragen van De Roo antwoordde de minister: “De Vlaamse regering wenst in het kader van het mobiliteitsbeleid in te zetten op binnenvaart als alternatieve vervoersmodus. Alternatieve brandstoffen zullen de komende jaren essentieel zijn om de overkoepelende ambitie van zero-emissie in de binnenvaart tegen 2050 te verwezenlijken. Dit zal een bijdrage leveren aan verschillende beleidsdoelstellingen; de reductie van broeikasgassen (Klimaatbeleidsplan), reductie van NOx en fijn stof (Luchtkwaliteitsplan, Programmatische Aanpak Stikstof, de vergroening van de binnenvaart, de verduurzaming van het waterwegennetwerk …)

Onze visie beperkt zich dus niet tot waterstof of waterstof/diesel maar gaat ruimer door onderzoek te doen naar de meerwaarde van alternatieve aandrijving en brandstoffen. Dit jaar ligt de focus op het onderzoek naar de meerwaarde van alternatieve brandstoffen en aandrijving. Momenteel is wel reeds een ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ (PIO) onderzoek opgestart waarbij onderzocht wordt of het technisch en financieel haalbaar is om een bestaand vaartuig om te bouwen of eventueel te vervangen door een vaartuig op alternatieve aandrijving en brandstof. Voor het PIO project is een bedrag van 900.000 euro voorzien. Eens de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kan een actieplan opgemaakt worden.            
Via het PIO project wil De Vlaamse Waterweg nv een demoproject opzetten om de binnenvaartsector te overtuigen van de mogelijkheden van alternatieve aandrijving en brandstof voor binnenvaartschepen.”

Stijn De Roo: “Ik kan alleen maar toejuichen dat in het kader van het mobiliteitsbeleid ook ingezet zal worden op de binnenvaart als alternatieve vervoersmodus. Het daaraan gekoppelde onderzoek naar waterstof en naar andere alternatieve brandstoffen betekent een stap dichterbij de verduurzaming van het waterwegennetwerk en de ambitie van zero-emissie in de binnenvaart tegen 2050.”