Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar haar standpunt tegenover het instellen van een permanente omleiding via het zogenaamde ‘ei van Wippelgem’ om zwaar verkeer te weren uit de directe omgeving van de Meulestedebrug en de Pantserschipstraat bij de funderingswerken voor de nieuwe brug onder de bestaande Meulestedebrug.

Tevens vroeg hij de minister de regeling van de verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat/R4-Industrieweg (Brico-McDonalds) én op het kruispunt van de Evergemsesteenweg/R4-Industrieweg onder de loep te nemen. Vandaag zijn die zo afgesteld dat de wachttijd voor verkeer komende van Zelzate richting Mariakerke tot méér dan 40 minuten kan oplopen. Het verwondert buurtbewoners dan ook niet dat het zwaar verkeer een alternatief zoekt via de Pantserschipstraat.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat het voorstel om een permanente omleiding via het ‘ei van Wippelgem’ te voorzien om zo het zwaar verkeer uit de directe omgeving van de Meulestedebrug én de Pantserschipstraat te weren, is neergelegd en besproken op het minder hinder forum ‘Gent op Weg’ van 21 juni 2022.

Onder meer op basis van de metingen met snelheidsindicatorborden, die sinds 31 mei 2022 uitgevoerd worden in de Pantserschipstraat, wordt niet meteen een meerwaarde gezien in de voorgestelde route.

Het gedragen standpunt binnen het minder hinder forum blijft dat er verder ingezet wordt op monitoring van de verkeersafwikkeling in de omgeving van de Meulestedebrug en in het bijzonder in de Pantserschipstraat.

De huidige regeling van de verkeerslichten is vooral ingesteld met het oog op een optimale doorstroming van het openbaar vervoer, in het bijzonder de oversteek van de tram ter hoogte van de Evergemsesteenweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de regeling van beide kruispunten opnieuw bekijken om na te gaan of en welke optimalisaties er nog mogelijk zijn.

Stijn De Roo: “De verkeersveiligheid moet maximaal gegarandeerd worden tijdens de verschillende fases van de werken voor de nieuwe Meulestedebrug. Wanneer uit de verdere monitoring blijkt dat de verkeersafwikkeling niet voldoet, hoop ik dat het minder hinder forum een permanente omleiding via het ‘ei van Wippelgem’ opnieuw wil onderzoeken ten voordele van de omgeving van de Meulestedebrug en de Pantserschipstraat.

Het is alvast positief dat het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerslichtenregeling van het vermelde kruispunt onder de loep zal nemen om na te gaan of eventuele optimalisaties mogelijk zijn.”