Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de opwaardering van de Dender opwaarts Aalst, waarvoor op het investeringsprogramma 2022 21.000 wordt gereserveerd, antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat de opwaardering van de Dender 2 fasen omvat: de vernieuwing van het stuwsluiscomplex in Denderbelle en de opwaardering van de Dender zelf tussen Aalst en Dendermonde.

De vernieuwing van het stuwsluiscomplex in Denderbelle omvat de bouw van een nieuwe grotere klasse IV-sluis op linkeroever, inclusief voorhavens. Baggerwerken in de zone van de voorhavens zullen noodzakelijk zijn. Er worden nieuwe klepbalgstuwen gebouwd, één in de bestaande sluis, een tweede in de bestaande stuwconstructie. Op het nieuw gecreëerde middeneiland worden de compressoren voor de stuwen ondergebracht in een stuwkelder. Er wordt een nieuw dienstgebouw voorzien op linkeroever naast de nieuwe sluis voor onderbrengen van alle elektromechanica. Op rechteroever wordt een nieuwe vispassage aangelegd, daarnaast wordt ook omgevingsaanleg rondom de site aangepakt: verplaatsen van de Molenbeek landinwaarts, aanleg nieuwe jaagpaden, …

Fase 1 van de opwaardering van de Dender maakt momenteel voorwerp uit van studie waarbij het aanbestedingsontwerp wordt opgemaakt voor de volledige site.

In het kader van de opmaak van het GIP 2022 vond een heroverweging plaats omtrent het inzetten van (relance) investeringsbudgetten voor de Dender. Dit leidt ertoe dat binnen het investeringsprogramma voor De Vlaamse Waterweg nv prioriteit wordt gegeven aan de vernieuwing van de Denderstuwen.

Een concrete timing voor de uitvoering en budgettaire kader is nog niet gekend.

Stijn De Roo: “De opwaardering van de Dender is niet alleen een belangrijke realisatie voor de Denderstreek, maar zal ook een grote rol spelen in de waterbeheersing van de regio. Hopelijk laat de uitvoering niet te lang op zich wachten.”

Foto: De Vlaamse Waterweg