Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, om hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen. 

Het is ook een instrument waarover de minister beschikt om bepaalde beleidsprioriteiten te implementeren in de sector. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij Vlaams minister van Landbouw en partijgenoot Jo Brouns naar de steunaanvragen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds de laatste drie jaar.

Hierbij vraag en antwoord.

Stijn De Roo: “Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds droeg in 2022 bij aan méér dan 620 miljoen euro investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouw. Het valt niet te verwonderen dat het hoogste aantal goedgekeurde investeringen in 2022 (2.105 van de 10.444 goedgekeurde investeringen) betrekking heeft op primaire energiebesparing. Om duurzame investeringen te stimuleren blijft het VLIF dan ook een noodzakelijk instrument dat in de toekomst moet worden verdergezet!”