Relanceplan Vlaamse Veerkracht: stand van zaken

Hoe het staat met de realisatie van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” gaan we na in het algemeen, maar ook voor elk specifiek project afzonderlijk, antwoordde minister Diependaele op een vraag daarover door Vlaams parlementslid Stijn De Roo.

Drie keer per jaar wordt een monitoringsrapport opgemaakt. Alle details over de eerse rapportering van de 180 projecten kunnen worden nagegaan op de website  www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht.

De Europese rapportering met betrekking tot het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht zal gericht zijn op de vooropgestelde mijlpalen en streefdoelen per component binnen de zes assen in het plan: ‘Klimaat, Duurzaamheid en Innovatie’, ‘Digitale transformatie’, ‘Mobiliteit’, ‘Mens en Samenleving’, Productiviteit’ en ‘Publieke Financiën’.

Het eerste rapport werd ook besproken op een persconferentie waarop ook de sociale partners hun bevindingen hebben meegedeeld. Die persconferentie kan herbekeken worden via Youtube op  https://www.youtube.com/watch?v=PretkYDyGHc.