Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister-president Jan Jambon (N-VA) in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams parlement over de plaats van Vlaanderen in de Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie.

Uit de Digital Economy and Society Index (DESI), aan de hand waarvan de Europese Commissie de voortgang van de digitale economie en samenleving meet, blijkt dat Vlaanderen voor het eerst in de Europese top 10 staat op het vlak van e-government.

Dat de Vlaamse overheid erin is geslaagd om Vlaanderen naar de top van die ranking te stuwen, is ontegensprekelijk een succes te noemen. Het toont dat Vlaamse initiatieven zoals Vlaanderen Radicaal Digitaal en het Vlaams Datanutsbedrijf hun vruchten beginnen af te werpen. De minister-president heeft terecht de ambitie uitgesproken om verder naar de top van de ranking door te stoten.

Hier vindt u het verslag van mijn vraag.

Stijn De Roo: “Samenwerking tussen lokale besturen en de verschillende Vlaamse agentschappen’ is cruciaal voor een goede digitale dienstverlening.

‘Samenwerken’ is bovendien nodig om tot een goede invulling van het concept ‘open data’ te komen. Die wegen namelijk zeer sterk door in de DESI-puntentelling en zijn een cruciale randvoorwaarde om in de top vijf terecht te komen.

Ik ben positief gestemd over de initiatieven die werden opgezet rond de verdere verhoging van de toegankelijkheid. De veiligheid van de digitale systemen mag evenwel niet uit het oog verloren worden.”

Copyright afbeelding: Europese Commissie