Eind 2019 stonden er 562 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie. Dat is ongeveer 1,4 procent van het Vlaamse landbouwareaal. Europa stelt voorop dat 25 procent van het landbouwareaal biologisch moet worden bewerkt tegen 2030.

Met de huidige regelgeving rond biologische landbouw ligt de opbrengst per hectare gemiddeld 20 tot 25 procent lager ten opzichte van conventionele methodes. Meer biologische landbouw leidt dus tot minder voedselproductie. Een toenemend areaal biologische landbouw binnen Europa en een gelijkblijvende vraag naar voedsel en voeder, kan volgens wetenschappers,  ongewild leiden tot een hogere milieu-impact buiten Europa. Onderzoekers halen aan dat nieuwe plantveredelingstechnieken, zoals CRISPR-cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), daaraan tegemoet kunnen komen, maar die technieken zijn voorlopig verboden bij biologische landbouw.

In de commissie Landbouw antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat één van de basisprincipes binnen de biologische landbouw is dat het gebruik van genetische gemodificeerd organisme (ggo) verboden is en dat CRISPR-cas evenmin zijn toegelaten in de biologische productie.

In Vlaanderen wordt hard ingezet op onderzoek en innovatie om de biologische productie nog verder te verbeteren. Jaarlijks wordt meer dan 600.000 euro vrijgemaakt voor specifiek wetenschappelijk onderzoek in de biologische sector.

Via het strategisch plan biologische landbouw zal Vlaanderen de omschakeling naar biologische landbouw blijven ondersteunen. Vanaf 2023 komt er een nieuw Vlaams strategisch plan biologische productie.

Het volledige verslag van de vou:

Verslag commissievergadering woensdag 16 juni 2021 10.06u - Vlaams Parlement

Stijn De Roo: “Vanzelfsprekend is het Europees kader voor de biologische landbouw belangrijk. Het wetenschappelijk onderzoek waarin Vlaanderen jaarlijks 600.000 euro investeert, zal garant staan voor de juiste keuzes.”