De Gentse Feesten zullen opnieuw tienduizenden mensen naar onze stad lokken. Het is een kans voor onze stad om te tonen hoe bereikbaar ze is.

Bij het Lichtfestival maakte de stad extra middelen vrij voor deelfietsen op twee P&R’s. Helaas, zo bleek uit een eerdere schriftelijke vraag van raadslid Stijn De Roo, werd er toen amper gebruik gemaakt van dit aanbod. Op de beste dagen werden toen slechts maximaal 9 van de 150 extra voorziene deelfietsen uitgeleend.

De omstandigheden tijdens de Gentse Feesten verschillen t.o.v. het Lichtfestival: het seizoen is anders; en de subsidiëring zit nu vervat een algemene subsidie voor deelfietsaanbieders.

Onze fractie juicht het gebruik van deelfietsen tijdens evenementen in onze stad toe.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 14 juni:

  1. Hoe wil de schepen de bekendmaking en de zichtbaarheid van deelfietsen in aanloop naar en tijdens de Gentse Feesten aanpakken?
  2. Op welke manier wordt over het aanbod gecommuniceerd naar de Gentenaar en naar bezoekers van onze stad?
  3. Komt er vanuit bestaande aanbieders, vb. Blue Bike, een extra aanbod tijdens de Gentse Feesten? Welke initiatieven heeft de schepen hiertoe genomen?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"In alle communicatie nemen we de deelfietsen en aanbieders mee:

  • in het mobiliteitskatern van het Gentse Feestenboekje
  • op de website
  • in de bewonersbrochure
  • op de P&R’s
  • aan de stations
  • op het stratenplan in het straatbeeld

Van de aanbieders verwachten we dat ook zij inzetten op communicatie. Kortom, het aanbod zal mee in de algemene promotie rond de Gentse Feesten zitten.

Om het gebruik van deelfietsen te stimuleren, is het belangrijk dat mensen weten dat het bestaat, maar ook dat ze weten hoe ze het kunnen gebruiken. Daarom is het belangrijk om reeds op voorhand te communiceren, zodat gebruikers de app voorf kunnen downloaden. De QR-codes staan bijvoorbeeld in de brochure. En dan is het gebruik op het moment zelf heel eenvoudig.

Maar ook op het moment zelf wanneer men bij de fietsen is kan de app geïnstalleerd worden. Daarom hangen we aan de hubs op de P&R’s en aan de stations grote gebruiksaanwijzingen op. 

We gaan de hubs ook zoveel mogelijk in het zicht plaatsen.

Op de P&R The Loop komen de fietsen op de parking zelf, zodat je de fietsen ziet staan op weg naar de tram.

In de P&R Ledeberg zie je de fietsen onmiddellijk als je de parking binnen rijdt en ook aan de stations krijgen de fietsen een prominente plaats. Dit zal zeker een extra stimulans zijn om een fiets te nemen naar de feestenzone. 

Wat het aanbod betreft:

Het subsidiereglement voorziet dat er 150 deelfietsen extra gevraagd en geplaatst kunnen worden op P&R’s bij evenementen. We starten met een basisaanbod  - enkele 10-tallen per P&R. En dan kunnen we dagelijks schakelen in functie van de vraag. Zo zal de vraag groter zijn bij goed weer dan bij regenweer.

Blue-bike heeft al een uitgebreid aanbod van fietsen aan Sint-Pieters (128) en Dampoort (64). Er zijn vanuit de stad geen initiatieven genomen om daar een extra aanbod te genereren. Blue-bike heeft ook nog een beperkter aanbod aan de stations van Drongen, Wondelgem en Merelbeke, maar deze locaties zijn niet interessant voor de Gentse Feesten.

In de feestenzone zullen verschillende bestaande hubs van Donkey Republic, Bacqme en Dott tijdelijk worden verplaatst naar de extra tijdelijke fietsenstallingen die door de Fietsabassade rond de feestenzone worden voorzien, zoals in de parking Sint-Michiels."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je hier (her)bekijken.