Tegen 2025 moeten we de voedselverspilling in Vlaanderen met de helft verminderen, stelde minister Crevits van Landbouw op de commissievergadering van 5 mei 2021. Op 26 mei volgt nog een hoorzitting over voedselverspilling met het Rekenhof.

Wereldwijd bedragen de economische kosten van voedselverspilling ongeveer 1000 miljard dollar, volgens de Food and Agriculture Organization (FAO). Daarbij komt nog 700 miljard dollar aan milieukosten.

Na de Ketenroadmap Voedselverliezen (2015-2020) werd een nieuw plan opgemaakt door de ministers Demir en Crevits. De doelstelling is om het voedselverlies tegen 2025 met 30% terug te dringen, wat neerkomt op een vermindering met 272.000 ton. Daarom worden zeven actieprogramma’s opgezet: samenwerking binnen productketens stimuleren; sectorspecifieke programma’s opzetten die bedrijven ertoe aanzetten om voedselverlies op brede schaal in te perken op maat van elke sector; vanuit de keten voedselverlies terugdringen bij de consument; sociaal circulair ondernemen opschalen; start-ups rond voedselverlies ondersteunen; lokale besturen ondersteunen in hun lokale regierol; thuiskringlopen stimuleren.

Het actieprogramma rond sociaal circulair ondernemen legt het verband met de armoedeproblematiek: voedseloverschotten worden herverdeeld en via sociale tewerkstellingsprojecten verwerkt in nieuwe producten. Naast preventie wordt ook ingezet op beter sorteren en inzamelen, zo kunnen reststromen beter gevalideerd worden.

Vlaams parlementslid Stijn De Roo keek uit naar de resultaten binnen het sectorprogramma tuinbouw. Hij stelde dat de land-en tuinbouw bij uitstek geschikt is om aan de slag te gaan met reststromen en zo voedseloverschotten kan omzetten in waardevolle producten.

Hoewel er nog werk aan de winkel is, is het toch positief dat Vlaanderen aan de top staat bij de aanpak van het voedselverlies, want voedsel is te waardevol om te verspillen, aldus De Roo.