Stad Gent wil de komende jaren inzetten op vervoer van personen over het water. In eerste instantie zal het recreatief vaarverkeer beter worden gefaciliteerd en komen er steigers voor kano's en kajaks. Ook het uitbreiden van de bestaande watertram met toeristische haltes naar een ruimere dienstverlening die elke dag van de week vaart staat op het programma (vanaf 2022). Dat blijkt uit vragen van Stijn De Roo, fractieleider voor CD&V in de Gentse gemeenteraad.

 

In de gemeenteraad kaartte De Roo aan dat de visienota 'Water in de Stad' opportuniteiten geeft voor gemeenschappelijk personenvervoer over het water. Naast toerisme liggen er ook mogelijkheden om onze Gentenaars, zowel vanuit het centrum als vanuit de deelgemeenten, op een aangename manier naar en door hun stad te brengen.  Voorbeelden vindt men onder anderen terug in Venetië waar de Vaporetto zowel doorheen de stad, alsook naar de omliggende lagunes vaart. Zo zouden personen langs de Leie, Ringvaart en Schelde langs het water tot in de stad kunnen geraken.

 

Bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) gaf aan dat een Watertram voor dagdagelijks “functioneel” gebruik is niet evident wegens te traag (beperkte vaarsnelheid) en teveel omwegen. Voor snelle verbindingen tussen punt A en B is het gewone openbaar vervoer een betere optie. Onder andere  de beperkte oppervlakte, de hoogteverschillen tussen het water, de lage onderdoorgang of het niet kunnen openen van bepaalde bruggen zijn hier bijkomende redenen voor.

 

Wel is het de bedoeling om het bestaande systeem van de watertram (hop on hop off ) in de toekomst verder uit te bouwen. Vandaag zijn er 6 locaties die tijdens het vaarseizoen in het weekend worden bediend. De watertram wordt vooral voor groepen dagtoeristen ingezet. De haltes zijn dan ook gesitueerd nabij de culturele bezienswaardigheden gelegen.

 

 

In de toekomst worden enkele extra haltes te voorzien buiten het centrum van de stad, met vooral als doelstelling de belevingswaarde om Gent te benaderen via het water te vergroten. De Dampoort zou zo'n antenne kunnen worden. Ook de vaartijden van de watertram worden uitgebreid.  Momenteel wordt hop-on hop-off aangeboden door de rederijen De Bootjes van Gent en Boat in Gent. Deze hebben vorig jaar beslist om vanaf 2022 het aanbod uit te breiden naar elke dag van de week (nu alleen tijdens de weekends). Ze zullen ook de frequentie van afvaarttijden verdubbelen zodat er meer passagiers kunnen worden vervoerd.

 

Door corona mogen de stadsrondvaartboten nu nog niet varen en zal dit jaar het aanbod pas op 18 juli starten en tot 1 november duren (als corona het toelaat). De impact van de coronacrisis op het bootaanbod en de bootbedrijven in Gent was groot. Daarom werd de uitbreiding van de vaartijden ingediend bij toerisme Vlaanderen voor financiering als toeristische relance, aldus schepen Van Braeckeveld (Groen), bevoegd voor Toerisme.

 

Op de vraag van De Roo naar de mogelijkheden om door te groeien naar een volwaardig aanbod en  op welke manier zal dan de prijs van de watertram worden aangepast, antwoordde Watteeuw: "Er zijn verschillende mogelijkheden : het betrekken van de 2 andere rederijen voor een ruimer georganiseerd aanbod  - meer afvaarten, meer op- en afstapplaatsen en/of andere vaartrajecten die de stad ruimtelijker overspannen. Hierover zijn er al gesprekken aangegaan met de Gentse rederijen en zij zijn bereid om alle opties te bespreken en eraan mee te werken. Prijssetting is een van de elementen die verder besproken worden."

 

"Personenvervoer over het water spreekt al langer tot de verbeelding en bijna elke partij in Gent heeft het ooit in zijn verkiezingsprogramma opgenomen. Binnen de commissie mobiliteit was er een breed draagvlak om te bekijken welke stappen hierin kunnen worden ondernomen. Ik stel voor dat we dit thema  - over partijgrenzen heen - dan ook actief vastpakken in de commissie en de mogelijkheden en valkuilen grondig verkennen in de komende maanden", besluit de Roo.