Europa wil minder afhankelijk zijn van de toelevering van chips vanuit andere werelddelen.  De Commissie plant om 43 miljard euro aan publieke en private investeringen vrij te maken en om haar huidige marktaandeel te verdubbelen tot 20 procent in 2030. Een kwart van dat geld, ongeveer 11 miljard euro, is bedoeld voor het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe superchips.

De beste onderzoeksinstelling voor chips ligt  in Vlaanderen. Imec loopt voor op andere onderzoeksinstellingen. Op het vlak van fundamenteel chiponderzoek loopt het drie tot vijf jaar voor op de rest van de wereld.

De rol van Imec is momenteel nog niet helemaal duidelijk omdat de Europese plannen nog gefinaliseerd moeten worden. Imec wordt al jarenlang gefinancierd door Vlaanderen. De laatste impactstudie van Idea Consult gaf aan dat het onderzoekscentrum in tien jaar tijd bijna 5 miljard euro economische toegevoegde waarde in Vlaanderen realiseerde en 2,5 miljard euro fiscale terugvloei naar de Vlaamse en de federale overheid.

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) antwoordde minister Crevits (CD&V) dat met de Europese Chips Act de Europese Unie haar ambitie waar wil kunnen maken om haar huidige marktaandeel qua chipproductie te verdubbelen tot 20 procent in 2030. Die doelstelling moet het mogelijk maken om minder afhankelijk te worden van buitenlandse, dus niet-Europese, landen.

Imec was heel nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de Europese Chips Act en de manier waarop het Europese onderzoek in halfgeleiders verder versterkt kan worden om Europa naar een leiderschapspositie te brengen, ook op het vlak van productie. Dat toont wel aan dat Imec door de Europese Commissie als een strategische partner wordt gezien bij de uitvoering van dit initiatief. In de Europese plannen is er sprake van de uitbouw van diverse Europese pilootlijnen. De uitbouw van zo’n pilootlijn zou in het verlengde liggen van de opdracht die Imec ook van de Vlaamse Regering heeft gekregen in het nieuwe convenant voor 2022-2026, en dat zowel wat betreft het onderzoek naar nieuwe generaties geavanceerde chips, als voor de versnelling van de valorisatie van de digitale technologie bij lokale en Europese industriële spelers. Met de nieuwe convenant kreeg Imec de opdracht om werk te maken van doorbraken op het gebied van digitale systeeminnovatie.

Er zal over gewaakt worden dat de rol van Imec als O&O-hub binnen de EU wordt gevrijwaard. De rol van Imec is een brugfunctie te spelen tussen geavanceerd onderzoek rond halfgeleiders en digitale technologie en de adoptie van die technologie door de Europese industrie te versnellen.

Er is geen enkele indicatie dat de autonomie van Imec om zijn eigen onafhankelijke koers te varen, zou worden ingeperkt. We alleen maar blij kunnen zijn dat er meer lokale industriële partners bij zullen komen, aldus minister Crevits.

In de Europese Chips Act is een belangrijk hoofdstuk opgenomen rond internationale samenwerking. Tijdens de EU-besprekingen zal Vlaanderen waken over de samenwerking met ‘like-minded’ partners in de finale versie van de European Chips Act. De samenwerking in een model van open innovatie met internationale topspelers is in de chipindustrie ook wenselijk om op wereldschaal op absoluut topniveau te blijven. Dat is ook in het belang van de Europese industrie.

Met de Chips Act komt de EU alvast zelf met bijkomende financiering over de brug voor de verdere uitbouw van O&O-faciliteiten en productiecapaciteit. Er is ook een cofinanciering van de lidstaten voorzien, naast leningen van de Europese Investeringsbank. Vanuit Vlaanderen zal erover gewaakt worden dat de organisatie van cofinanciering ingegeven is vanuit de visie om de Chips Act uit te bouwen als een echt Europees project, dat de belangen van individuele landen en regio’s overstijgt. Er moet ook gekeken worden in welke mate de al aanwezige infrastructuur en knowhow van Imec kunnen worden meegerekend, want het gaat hier over 3 miljard euro aan gebouwen en toestellen en onder andere tientallen patenten.

De Europese Chips Act biedt een unieke kans aan Imec om het state-of-the-artonderzoek op halfgeleiders uit te diepen in samenwerking met Europese partners, zoals CEA-Leti en Fraunhofer. Tegelijkertijd kan het de adoptie en de disseminatie van de technologie naar de Vlaamse en de Europese industrie ook een stuk versnellen.

Imec heeft een bijzonder waardevolle en unieke positie binnen de plannen van de Europese Commissie om de halfgeleiderindustrie te versterken.  Minister Crevits zal er tijdens de onderhandelingen over het voorstel op toezien dat de Vlaamse belangen maximaal worden meegenomen en dat Imec een sterke positie behoudt als toponderzoeksinstelling.

Stijn De Roo: “Ik ben tevreden te horen dat Imec zijn onafhankelijke positie zal behouden. Er moet uiteraard nog onderhandeld worden met een aantal andere lidstaten die ook een aantal onderzoeksinstellingen hebben.

Ik suggereerde alvast om Imec uit te nodigen naar de commissie om hun visie toe te lichten en om een bedrijfsbezoek aan Imec te brengen. Ik hoop alvast dat mijn suggesties in praktijk worden omgezet.”

Het volledige verslag van mij vraag om uitleg vind je hier.