Asbest is en blijft risicovol materiaal dat o.a. aanwezig is in woningen. Het zelf verwijderen van hechtgebonden asbest, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, is een werk dat met de nodige omzichtigheid en veiligheidsmaatregelen dient te gebeuren omwille van het risico op het vrijkomen van asbestvezels.

Naast het nemen van voorzorgsmaatregelen bij de effectieve verwijdering , is ook een veilige verpakking en een correct transport van het afval noodzakelijk. Hiervoor zal in onze stad de ophaling-aan-huis mogelijk gemaakt worden. IVAGO diende in 2021 een voorstel tot subsidiëring in bij OVAM. IVAGO kreeg 660.860 euro voor een bronophalingsproject in het kader van het asbestafbouwbeleid van Vlaanderen en dit voor 3 jaar.

De schepen antwoordde in januari van dit jaar: "Zo moeten de nodige materialen nog aangekocht worden, de communicatie worden opgemaakt, etc. Want dit moet natuurlijk allemaal zo veilig mogelijk verlopen, voor de burgers én de ophalers. We hopen uiterlijk in het late najaar van 2022 van start te kunnen gaan met de veilige ophaling van asbest aan huis." Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Wat is de stand van zaken van de voorbereiding van de huisophaling van asbestcement (aankoop materialen, communicatie, …)?
  2. Is er vertraging opgelopen en wat was hiervoor de reden? Wanneer verwacht de schepen de ophaling van asbestcement aan huis te kunnen uitrollen over de stad?

Schepen Van Braeckevelt antwoordde:

"De stand van zaken rond asbestophaling aan huis is de volgende:

  1. De gunning van het verpakkingsmateriaal ( zakken voor het asbest ) is voorzien voor de raad van bestuur IVAGO van eind augustus.
  2. Het aanstellen van een ophaler heeft vertraging opgelopen doordat op een eerste prijsvraag abnormaal hoge prijzen werden genoteerd en de opdracht opnieuw gepubliceerd moest worden. De nieuwe opdracht wordt eind augustus geopend. Als alles volgens plan verloopt, gebeurt de gunning van de opdracht eind september. Dus onze initiële planning om eind 2022 van start te gaan, zal waarschijnlijk met enkele weken vertraagd worden – tot januari 2023.

IVAGO stelt dus alles in het werk om begin 2023 van start te kunnen gaan, maar uiteraard moet dat binnen aanvaardbare en beschikbare budgettaire contouren gebeuren."