Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de geplande investeringen voor de inrichting van de Zeeschelde, zone Gentbrugge – Melle – waarvoor in het investeringsprogramma 2022 3.375.000 euro is voorzien – antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat in deze fase van het project volgende deelprojecten voorzien zijn om in 2022 vast te leggen: Gecontroleerd overstromingsgebied met invulling als Gereduceerd getijdengebied Ham (GOG-GGG Ham) en een gedeelte van de werken aan het Gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers (GOG Bastenakkers).

Voor het GOG-GGG Ham gaat het over de bouw van een ringdijk, bouw van een in- en uitwateringsconstructie, een overloopdijk en de herprofilering in het gebied.

Voor het GOG Bastenakkers gaat het over de bouw van een uitwateringsconstructie en de bouw van een deel van de overloopdijk.

De bovengenoemde werken dienen nog aanbesteed te worden. Zodra de aanbesteding is uitgevoerd en de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn, kan gestart worden met de werken. Momenteel wordt verwacht dat de werken aan het GOG-GGG Ham eind 2022 zullen kunnen starten, de verdere werken aan het GOG Bastenakkers in 2023. Voor GOG Bastenakkers werden reeds voorbereidende werken uitgevoerd.

Een vaste timing van het volledige project kan nog niet gegeven worden gelet op o.a. de voorwaarden van het verkrijgen van de nodige vergunningen en toelatingen en binnen de afweging van het totaal van middelen op de doorkijk van het investeringsprogramma Uitvoering is momenteel gefaseerd voorzien vanaf 2023.

Stijn De Roo: “Het Sigmaplan investeert in een veilige omgeving. Bij noodweer – waarmee we de laatste jaren regelmatig geconfronteerd worden – loopt het water over de overloopdijk en wordt het opgevangen in het overstromingsgebied, waardoor de achterliggende woongebieden en wegen worden beschermd. Daarna wordt het water weer afgevoerd langs de uitwateringssluis.

Het GOG Bastenakkers komt slechts uitzonderlijk onder water te staan, waardoor landbouwactiviteit mogelijk blijft. Een correcte vergoeding van landbouwers bij overstroming is daarbij noodzakelijk.  

In het GGG Ham creëert de instroom van het dagelijkse getij zgn. getijdennatuur. Daar gaan veiligheid en natuur hand in hand.”