Nog geen oplossing voor openbaar vervoer door werken aan Meulestedebrug en Wiedauwkaai

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De gebrekkige doorstroming van o.m. de Lijnbussen in de omgeving van de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg blijft aanhouden. Voor zover bekend werd er nog geen gedragen oplossing gevonden voor de doorstroming en routes van bussen 52-53-54-55-57-58 tussen het Meetjesland en Gent.

Uit het antwoord van de schepen in de commissie MEO van mei op een eerdere mondelinge vraag bleek dat er nog geen (voor alle overheidspartijen aanvaardbare) oplossing kon worden gevonden en dat de NMBS nog niet werd betrokken bij het overleg. Er was ook geen formele toezegging om de NMBS uit te nodigen om deel te nemen aan het ambtelijk overleg in juni. Bus 9b kan voor sommige inwoners van Evergem en Wondelgem Mariakerke een vervoersuitweg bieden, in combinatie met spoorlijn 58.

Binnenkort starten de werken aan de Wiedauwkaai, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, Farys, de Stad Gent en De Lijn. De Wiedauwkaai krijgt een facelift, vanaf de spoorwegovergang Voorhavenbrug tot aan de Nieuwe Vaart. Tijdens de tweede fase van deze werken (heraanleg kruispunt Nieuwevaart - Wiedauwkaai, voorzien van 8/08/2023 tot 31/08/2023) volgen de bussen een omleiding.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit van 13 juni:

  1. Wat is de stand van zaken van de zoektocht naar een oplossing?
  2. Tegen welke datum wil de schepen tot een oplossing komen?
  3. Zal de NMBS formeel worden uitgenodigd naar het ambtelijk overleg in juni? Indien nee, waarom niet?
  4. Welke overlegmomenten staan wanneer op de planning met betrekking tot de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer ten gevolge van de werken aan de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg?
  5. Hoe zal de omleiding van de bussen (o.a. bus 5 en 58) geregeld worden tijdens de onderbreking van het kruispunt Wiedauwkaai/Nieuwevaart in augustus?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Ik heb op deze vraag reeds geantwoord tijdens de vorige commissie MEO in mei en ook in april. Er zijn geen nieuwe elementen te melden.

Het overleg met De Lijn loopt. Dat loopt niet makkelijk. Ik kan u op dit moment geen timing geven voor mogelijke ingrepen, maar hoe sneller hoe beter wat mij betreft."

Fractievoorzitter De Roo reageerde verbaasd op dit kort en onvolledig antwoord van de schepen. Gezien de volgende commissie pas in september plaatsvindt en er in de zomervakantie werken zullen zijn aan het kruispunt met de Wiedauwkaai (met mogelijkse impact), is het belangrijk om hier tijdens deze commissie op terug te komen.

Schepen Watteeuw reageerde dat niet de NMBS, maar vooral de naast elkaar lopende werken een probleem vormen. Ook het zoeken naar oplossingen met De Lijn zou moeizaam verlopen.

Fractievoorzitter De Roo vindt het jammer dat de schepen niet wil ingaan op wat precies verkeerd loopt met De Lijn. 

Stijn De Roo: "Er zijn toch nog heel wat onbeantwoorde vragen over de oplossing voor het openbaar vervoer. Ik zal zowel in bij ons stadsbestuur als op het Vlaams niveau druk blijven uitoefenen om tot een goede oplossing te komen voor de reizigers op deze buslijnen."

Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.